Faktaboks

Jacob Mortenssøn Maschius
Masch, Jacob Mortenssøn
Født
født i Trondheim (?) ca. 1630
Død
12. august 1678, Jølster

M. ble student i Bergen 1651, studerte i København og vendte tilbake i 1659, var en tid huslærer hos oberberghauptmand Gjedde på Kongsberg og ble da benyttet som tegner ved sølvverket. Han fulgte med Gjedde til Trondheim i 1661 og forfattet ved den anledning et større dikt, Norvegia religiosa, som han illustrerte. M. utførte dessuten to kobberstikk av domkirken, det ene av vestfronten. Stikkene har hatt stor betydning for det senere restaureringsarbeid. De viser dessuten teknisk dyktighet og forsøk på bevisst komposisjon. I 1674 var M. igjen i Trondheim, og tegnet da et stort prospekt av byen fra elvesiden, Urbs Norrigiæ Celeberrima Nidrosia. På bestilling utførte M. i 1673 et stikk av to bergensskuter i kamp med algirske sjørøvere. Stikket var ifølge Lyder Sagen meget populært i Bergen (platen i Historisk Museum Bergen). Videre har M. utført et stukket portrett av byfoged og senere rådmann i Bergen Peder Jenssen, muligens etter et portrett av Elias Fiigenschoug. Portrettet har pompøs barokkramme med religiøse innskrifter og billedscene med Jesus hos Marta og Maria. M. hører til i gruppen av de litterært interesserte og kunstutøvende prester i 1600-årene.

Familierelasjoner

Gift med

 • 1728 med Maren Finde (f. 1650)

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Historisk Museum Bergen

Litteratur

 • Sagen, L., Foss, H., Bergens Beskrivelse, Bergen, 1824, s. 171, 671
 • Schirmer, H. M., Kristkirken i Nidaros, (Kristiania, 1885, s. 108
 • Fett, H., Norges kirker i det 16. og 17. aarhundrede, (Kristiania, 1911, s. 81, 120
 • Kolsrud, O., Olavskyrkja i Trondheim, Oslo, 1914, s. 75
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1925, bd. 1, s. 287, ill. 398, bd. 2, s. 193
 • Paasche, F., Bull, F., Norsk litteraturhistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 109, 192
 • Grevenor, H., Norsk malerkunst under renessanse og barokk, Oslo, 1928, s. 325
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1940, bd. 9, s. 105
 • Swensen, W., Iacob Maschius, Det Konglige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim' forhandlinger, Trondheim, 1960, bd. 33, nr. 9