K. var ansatt på tegnekontoret i firmaet Rastad & Relling, Oslo 1952–56, senere hadde han egen praksis med møbeltegning som hovedinteresse. K. har tegnet møbler for flere av våre kjente møbelfabrikker. I mange år var han knyttet til Vatne Lenestolfabrikk, der noen av hans beste modeller ble laget. K. tilhører den generasjon møbeltegnere som fikk sin utdannelse på den nyopprettede linjen på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under 2. verdenskrig. Det ble skapt lette, lyse, funksjonelle og rimelige møbeltyper som var et verdifullt bidrag til gjenreisingen etter krigen. Med stigende velstand vokste etter hvert sansen for det mer eksklusive i materialer og utførelse. K.s møbler i palisander og skinn er karakteristiske for det beste av sin type i 50- og 60-årene. Som hos de fleste av hans samtidige, er påvirkningen fra dansk møbeldesign merkbar, men arbeidene har likevel et personlig preg. Med sine presist utformede møbler har K. plassert seg i første rekke ved flere større konkurranser i inn- og utland. Enkelte av hans modeller er fremdeles i produksjon, som f.eks. den lette stolen 909 i laminert bøk (1965), utført i en teknikk som først på dette tidspunkt begynte å få innpass i norsk møbelproduksjon.