Faktaboks

Ole Mæhle
Født
25. desember 1904, Namsos
Død
22. april 1990, Lillehammer

M. vokste opp i Trondheim og gjorde seg tidlig kjent med Kunstforeningens faste galleri og med det rikholdige bibliotek i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Allerede som middelskoleelev fikk han undervisning av Harald K. Stabell. Av malerne i det lokale miljø fikk særlig Annar Eggen og Einar Bothner en viss betydning for ham. Sine jevnaldrende bysbarn Søren Steen-Johnsen og Harald Dal ble han først kjent med i Oslo. M. debuterte på De 7 unges utstilling i Kunstnerforbundet 1926, og stilte året etter ut i sin hjemby, der han bl.a. viste en rekke fargesterke akvareller. Han var i disse første år merkbart preget av Axel Revolds kraftige koloritt og faste formoppbygging. Dette gjelder ikke minst koloritten i noen bilder fra Namdalskysten fra begynnelsen av 1930-årene med fiskere i gule sjøhyrer, båter og krapplakkrøde fiskebuer mot blå-grønn sjø, og det gjelder til en viss grad noen sommerbilder fra Lofoten. Etter hvert ble tonen mer personlig, preget av mildt vemod og tunge mollklanger som i det fine sommernattsbildet fra Ålmansberget (Trøndelag Kunstgalleri). Paris-oppholdet i 1926 med Per Krohg som lærer, markerte slutten på hans egentlige læretid. Han var dette året mye sammen med sitt bysbarn Bjarne Ness, som døde denne vinteren i Paris. Studieåret ble avsluttet med en fottur fra Paris til Roma sammen med Willi Midelfart. Møtet med Sydens sol intensiverte hans skildring av lyset, et trekk som siden skulle komme til å prege hans bilder. I 1932 slo M. seg ned på Lillehammer, og kom til å leve seg inn i det egenartede kunstnermiljø som siden århundreskiftet var grodd fram der. Lars Jorde, Einar Sandberg, Kristen Holbø og Alf Lundeby aksepterte den unge nykomling og ble hans gode venner. Thorvald Erichsen gjestet fremdeles Lillehammer i midten av 30-årene, og trolig fikk hans lysfylte palett betydning for M.s koloristiske utvikling. Selv har han erkjent sitt kunstneriske slektskap med både Erichsen, Henrik Sørensen og Alexander Schultz. I Lillehammer fant han sine motiver. En særegen solfylt tone preger hans malerier fra 30-årene, og han nådde fram til en personlig tone og koloritt. Et friere malerisk uttrykk finner vi i en del malerier fra København malt i slutten av 40-årene. I midten av 50-årene var han en tur i Hellas og på Kreta, og dette satte spor i hans arbeider, som han viste på en utstilling i Kunstnerforbundet i 1959. Ellers forteller hans motiver både om solfylte strender ved Oslofjorden og om høstlige toner fra Bøverdalens fjellverden. M. er naturalist, eller, som han selv sier, en forsinket impresjonist. I løpet av 70-årene har han arbeidet i et mer abstraherende formspråk. Tilnærmet nonfigurativt gjengir han mose, lav og bark på samme måte som Weidemann i sine skogbunnbilder. M. har vært en aktiv kunstskribent i dagspressen og tidsskrifter.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Adelaide Caroline Wieland van Severn
 • Johannes Mæhle

Gift med

 • 1932 med Eli Hartmann

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Lillehammer

Utdannelse

 • Elev av Axel Revolds private malerskole 1924–25
 • elev av Per Krohg, Paris vinteren 1926
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Georg Jacobsen og Jean Heiberg 1936

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens stipend 1936 og -37
 • Schäffers legat 1939
 • Statens kritikerstipend 1953
 • Studiereiser til Paris og Frankrike forøvrig 1925–26, -28, -37, -49, -58, -63 og -73
 • Nederland og Belgia 1927, -55 og -65
 • Italia 1926, -49, -62, -70 og -75 (Sicilia)
 • Marokko og Spania 1953
 • London 1954 og -60
 • Hellas og Kreta 1958
 • Leningrad og Moskva 1965

Stillinger, medlemskap og verv

 • Fast kunstanmelder i Dagbladet 1948–71
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Styreformann Lillehammer Bys malerisamling 1949–75

Priser, premier og utmerkelser

 • Kulturprisen for Gudbrandsdalen 1973

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Veggdekorasjon til spisesalen (1952) og et større dekorativt maleri til kantinen Sambandsskolen, Jørstadmoen (1978)
 • Keramisk dekorasjon A/S Vinmonopolet, Lillehammer (1959)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Atenæum, Helsinki
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Namsos og Gjøvik kunstforeninger
 • De norske ambassader i Haag, Stockholm, Tokyo, Bangkok, Roma, Paris, Bonn, Genève og New York

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1928
 • Høstutstillingen, 1930-1931
 • Høstutstillingen, 1933-1938
 • Høstutstillingen, 1940
 • Høstutstillingen, 1945-1957
 • Høstutstillingen, 1959-1964
 • Høstutstillingen, 1969
 • Høstutstillingen, 1971
 • De 7 unge, Kunstnerforbundet, Oslo, 1926
 • Ung norsk konst, Gall. Modern, Stockholm, 1929
 • 11 unge malere, Kunstnerforbundet, Oslo, 1929
 • Landsutstilling, Trondheim, 1930
 • Trønder- og vestlandsmalere, Kunstnernes Hus, Oslo, 1930
 • 10 unge norska målare, Göteborgs Konstför., 1930
 • 10 malere, Lillehammer Bys malerisamling, 1932
 • Ni Lillehammer-kunstnere, Lillehammer Bys malerisamling, 1934
 • Lillehammer-utstilling, Lillehammer Bys malerisamling, 1937
 • Verdensutstillingen i Paris, 1937
 • Den norske utstilling, Helsinki, 1938
 • Den norske utstilling, Konsthallen, Stockholm, 1938
 • Nordisk utstilling, Göteborg, 1939
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Ex-trøndere, Trondheim Kunstforening, 1945
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, Oslo, 1946
 • Ung norsk Kunst, København, 1946
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, Stockholm, 1946-1947
 • Vårutstilling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1947
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, København, 1949
 • Norsk nutidskonst, Stockholm, 1951
 • Norsk nutidskonst, Göteborg, 1951
 • Esposião de Pintura e Gravura Norueguesa, Rio de Janeiro, 1952
 • Nordiske malere, Gentofte, København, 1961
 • Statens Kunstakademi 60 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1969
 • Lillehammermalerne, Stavanger Kunstforening, 1969
 • Nord-Norge i norsk bildende kunst, Riksgalleriets vandreutstilling, 1974, bl.a.

Separatutstillinger

 • Trondheim Kunstforening, 1927
 • Trondheim Kunstforening, 1928
 • Trondheim Kunstforening, 1933
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1934
 • Trondheim Kunstforening, 1935
 • Trondheim Kunstforening, 1939
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1939
 • Trondheim Kunstforening, 1946
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1946
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1947
 • Elverum Kunstforening, 1951
 • Hamar Kunstforening, 1951
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1954
 • Tønsbergs Kunstforening, 1954
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1955
 • Trondheim Kunstforening, 1956
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1959
 • Drammens Kunstforening, 1960
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1960
 • Hamar Kunstforening, 1961
 • Namsos Kunstforening, 1963
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1964
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1968
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1968
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1972
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1975
 • Gall. HH, Lillehammer, 1979
 • Gall. HH, Lillehammer, 1981

Portretter

 • Tegnet selvportrett gjengitt i R. Revold: Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo 1953, bind 2, s. 221

Eget forfatterskap

 • Bjarne Ness, Oslo, 1947
 • Bjarne Ness, Oslo, 1980
 • Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første femti år, Oslo, 1960
 • Jens Thiis, en kunstens forkjemper, Oslo, 1970
 • Hannah Ryggen, Kunsten idag, 1947, hefte 2 s. 24–31
 • Omkring Kai Fjell, Kunsten idag, 1947, hefte 3 s. 2–17
 • Halvdan Egedius - Bjarne Ness, to unge døde i norsk kunst, Konstrevy, Stockholm, 1947, s. 195–201
 • Maleren og motivet, Kunsten idag, 1948, hefte 5 s. 3–15
 • Spredte notater om Reidar Aulie, Kunsten idag, 1948, hefte 7 s. 3–20
 • Lars Hertervig, Konstrevy, Stockholm, 1948, s. 243–47
 • Norsk malerkunst 1940–48, Salmonsens Konversationsleksikons Leksikon Tidsskrift, København, 1949
 • Alexander Schultz, Konstrevy, Stockholm, 1949, s. 345–49
 • Utsmykningen av Oslo rådhus, Konstrevy, Stockholm, 1950, s. 173–89
 • Et tilbakeblikk på de siste 25 år i norsk maleri, Konstrevy, Stockholm, 1950, s. 309–19
 • Spredte inntrykk fra en jugoslavisk utstilling av middelalderfresker, Kunsten idag, 1951, hefte 18–19 s. 45–62
 • Søren Steen-Johnsen, en naturlyriker, Kunst og Kultur, 1951, s. 213–24
 • Edvard Munch, De var fra Norge, Oslo, 1956, s. 118–29 (engelsk utg. 1956)
 • Sigurd Winge - en ny norsk monumentalkunstner, Konstrevy, Stockholm, 1957, s. 216–20
 • Trøndermaleren Einar Bothner 1886–1955, Kunst og Kultur, 1957, s. 49–54
 • Svarbrev til en kunstvenn [Henning Gran], Dagbladet, 14.03.1957
 • Det arkaiske smil, Notater fra en reise i Hellas, Kunsten idag, 1958, hefte 46 s. 5–23
 • Løst og fast om Einar Bothner 1886–1955, Trondhjems Kunstforening, Årsberetning 1958, Trondheim, 1959, s. 2–10
 • Vi lever på en stjerne, Kunsten idag, 1959, hefte 50 s. 45–47
 • Utstillinger i Oslo, Kunsten idag, 1962, hefte 59 s. 46–49
 • Utstillinger i Oslo våren 1962, Kunsten idag, 1962, hefte 60 s. 46–51
 • Utstillinger i Oslo høsten 1962, Kunsten idag, 1962, hefte 62 s. 46–51
 • Malmanger, M., Mæhle, Ole, Utstillinger i Oslo vinteren 1962–63, Kunsten idag, 1963, hefte 63 s. 46–52, sammen med
 • Et bilde blir til. Inntrykk og notater fra Jean Heibergs tegninger i Nasjonalgalleriet, Kunsten idag, 1965, hefte 71 s. 23–30
 • Eystein Sigurdsson, Kunsten idag, 1965, hefte 73 s. 31–43
 • Synnøve Aurdals billedtepper, Kunsten idag, 1966, hefte 77 s. 5–25
 • Jakob Weidemanns fargesymfoni i Maihaugsalen, Kunsten idag, 1968, hefte 83 s. 25–29
 • Lillehammer Bys Malerisamling. Katalog, maleri, skulptur, grafikk, Lillehammer Bys Malerisamling, Lillehammer, 1968, s. 9–26
 • Thorvald Erichsen og Lillehammer, Trondhjems Kunstforening, Årsberetning 1968, Trondheim, 1969, s. 3–14
 • Norsk maleri i dag - i takt eller utakt med tiden, Minerva, Oslo, 1970, s. 83–88
 • Synnøve Anker Aurdal. En nyskaper i norsk billedvev, Kunsten idag, 1973, hefte 105/106 s. 41–55
 • Chaïm Soutine, den siste ekspresjonist?, Kunst og Kultur, 1974, s. 25–32

Litteratur

 • Aasen, J., O. Mæhle, Under Dusken, Trondheim, 1927
 • Mæhle, Ole, i Kunstforeningen, Under Dusken, Trondheim, 1933
 • Konstrevy, Stockholm, 1934, s. 30, 127 (ill.)
 • Schiøll, N., Mæhle, O., Under Dusken, Trondheim, 1935
 • Aulie, R., i Lørdagskvelden, 1937, (Arbeiderbladet)nr. 40
 • Blomberg, E., Nutida norska målare, Konstrevy, Stockholm, 1938, s. 233
 • Blomberg, E., Nordisk konst i Mässhallen, Konstrevy, Stockholm, 1939, tillegg s. 67
 • Kavli, G., O. Mæhle, Under Dusken, Trondheim, 1939
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 179 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 181, 184 (ill.)
 • Abrahamsen, H., O. Mæhle, Under Dusken, Trondheim, 1946
 • Kunsten idag, 1947, hefte 3 s. 52
 • Kunsten idag, 1952, hefte 22 s. 48 (ill.)
 • Kunsten idag, 1955, hefte 31 s. 45 (ill.)
 • Kunsten idag, 1960, hefte 52 s. 39
 • Aulie, R., Moderne norsk malerkunst, København, 1948, s. 34, 38, 39 (ill.)
 • Refsum, T., Gudbrandsdalen og malerne, Oslo, 1948, s. 115 (ill.), 128–29
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, register (ill.)
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bind 2, s. 214–16, 221
 • Grimelund, J. J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, register (ill.)
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1956, bind 3, s. 293
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første 50 år, Oslo, 1960, s. 90, 145, 146, 149, 150
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, s. 565
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, register
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, s. 264
 • Thue, O., Statens Kunstakademi 60 år, Oslo, 1969, s. 20, 24, 49, katalog Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Johannesen, O. Rønning, Lillehammermalerne, 1969, katalog Stavanger Kunstforening
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bind 13, spalte 956
 • Lillehammer Bys Malerisamling, Årbok 1963–68, Lillehammer, 1970, s. 7, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 31–32, 39, 45–46, 48–49, 51–52, 54–57
 • Johannesen, O. Rønning, Norsk kunst i Malerisamlingen, Lillehammer, 1970, s. 57, 63 (ill.), fører Lillehammer Bys malerisamling
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 115, 229–30
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 177
 • Kunst og Kultur, 1969, s. 62
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 25, 28, 30
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 138
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 212, 217, 218, 220, 221
 • Johannesen, O. Rønning, Ole Mæhle, Namsos Kunstforening 1946–1971, Namsos, 1971, s. 47–49
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945–1970, Trondheim, 1973, register
 • Johannesen, O. Rønning, Mesna i malerkunsten, Mesna, Lillehammer, 1973, s. 134 (ill.), 138, utgitt ved Mesna Kraftselskaps 50 års jubileum 1973
 • Gudbrandsdalen, Bygd og by i Norge, Oslo, 1974, s. 227, 348
 • Kongsrud, H., i katalog Lillehammer Bys malerisamling, 02.1975, (ill.)
 • Johannesen, O. Rønning, Lillehammer-malerne i Lillehammer. By og bygd, gate og grend, Lillehammer, 1977, s. 182–83
 • Slaatto, A. Wollebæk, Lillehammer-profiler, Lillehammer, 1977, bind 2, s. 85–90 (ill.)
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 8
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bind 8, s. 427
 • Askeland, J., Norsk malerkunst, Hovedlinjer gjennom 200 år, Oslo, 1981, s. 196
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 14.10.1926
 • Oslo Illustrerte, 1926, nr. 34, s. 4 (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 07.09.1927
 • Aamodt, A., i Arbeiderbladet, 13.09.1927
 • Thiis, H., i Nationen, 13.09.1927
 • Oslo Illustrerte, 14.09.1927, (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 08.04.1929
 • Dagbladet, 22.01.1934, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 22.01.1934, (ill.)
 • Tidens Tegn, 23.01.1934
 • Gauguin, Pola, i Dagbladet, 25.01.1934
 • Langaard, J. H., i Morgenbladet, 25.01.1934
 • Haug, K., i Aftenposten, 27.01.1934
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 30.01.1934
 • Tidens Tegn, 02.02.1934
 • Nationen, 23.09.1944, (ill.)
 • Nidaros, 09.10.1946
 • Haukeland, A., i Adresseavisen, 16.10.1946
 • Lødrup, H. P., i Gudbrandsdølen, 13.10.1947
 • Næs, O., i Dagningen, 16.10.1947
 • Knutsen, K., i Hamar Arbeiderblad, 28.11.1951
 • Stort dekorativt arbeid til Jørstadmoen, Dagbladet, 16.10.1952, (ill.)
 • Dagbladet, 05.03.1954, (ill.)
 • Gunnarsson, C. B., i Dagbladet, 09.03.1954
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 09.03.1954
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 10.03.1954, (ill.)
 • Moe, O. H., i Aftenposten, 12.03.1954
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 16.03.1954
 • Refsum, T., i Vårt Land, 16.03.1954
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 18.03.1954
 • Paulsen, C. E., i Tønsbergs Blad, 31.03.1954
 • Gudbrandsdølen, 26.02.1955
 • Johansen, K. M., i Gudbrandsdølen, 01.03.1955
 • Adresseavisen, 17.11.1956
 • Nordhuus, J., i Nidaros, 17.11.1956, (ill.)
 • Nordin, E. C., i Arbeider-Avisa, 23.11.1956
 • Dagbladet, 23.01.1959, (ill.)
 • Nielssen, F., i Dagbladet, 29.01.1959
 • Revold, R., i Aftenposten, 30.01.1959
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 30.01.1959
 • Refsum, T., i Vårt Land, 04.02.1959
 • Alsvik, H., i Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 28.01.1960
 • Haug, O., i Dagningen, 31.10.1960
 • Brun, H. J., i Dagbladet, 27.02.1968
 • Sundgaard, H. F., i Gudbrandsdølen/Lillehammer Tilskuer, 15.11.1979, (ill.)
 • Aune, O. E., i Dagningen, 16.11.1979, (ill.)
 • Rakeng, O., i Dagningen, 16.11.1981
 • Sundgaard, H. F., i Gudbrandsdølen/Lillehammer Tilskuer, 19.11.1981

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Ole Mæhle