Faktaboks

Else Hagen
Født
21. september 1914, Eydehamn
Død
17. august 2010, Oslo

Blomster i vindu, 1955. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Liten klode, 1973. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

H. tilhører den generasjon som hadde avsluttet sin utdannelse i annen halvdel av 1930-årene. Etter krigen ble det stilt store forventninger til dem, både som fortsettere og fornyere av tradisjonen. Med sine tre år hos Georg Jacobsen hadde H. den skolering som de toneangivende anså nødvendig, samtidig som hennes personlige talent og temperament tilfredsstillet deres krav til selvstendig karakter og engasjement. Hennes 1. premie i Unge Kunstneres Samfunns konkurranse i figurkomposisjon i 1945 og utstillingen av pasteller året etter gav H. en fremtredende posisjon blant de unge lovende.

Inntil annen halvdel av 50-årene arbeidet H. hovedsakelig med maleri. Hun var spesielt opptatt av figurfremstillinger med et poengtert, fortellende innhold. Arbeidene bærer gjennomgående preg av kunstnerens interesse for den systematiske oppbygning av komposisjonen. Figurene er som oftest plassert i for- og mellomgrunnsplanet og fyller bildets høyde. I grupperingene og enkeltfigurene er det lagt vekt på bevegelsesmotivenes og fargenes abstrakt-dekorative og ekspressive virkning. I bildene fra de første etterkrigsårene er den statisk dekorative oppstillingen og den konturerte og kantete, flatebundne stiliseringen av formene i ungdomsarbeidene (Tretten år, 1938), erstattet av en mer dynamisk sammensatt romdannelse og gruppering, og et noe rundere og friere formspråk (Hemmeligheten, 1945; Tinnsoldater, 1945; Danserinne, 1946). Utviklingen i retning av et friskere foredrag og et kraftigere uttalt følelsesmessig engasjement, fortsatte fram mot 1950 (Familie, 1950; Rollene utdelt, 1950). Motivene er gjerne hentet fra den nære hverdag. H. var opptatt av mennesker og fortalte sine historier fra hjem, gate og sceneliv med innlevelse og utpreget sans for situasjonenes såvel alvorlige som pussige aspekter. Denne trangen til personlig meddelelse gav H. en sterkere tilknytning til 30-årenes ekspresjonister enn tilfellet var med de jevnaldrende akademikameratene (jf. S. Gjessing 1980). Jacobsen-skolens betoning av omhyggelig komposisjonsberegning, basert på bestemte konstruktive systemer for romoppbygning og figurbeskrivelse, stimulerte også hos H. en tradisjonsbevisst interesse for monumentaloppgaver. Hennes første veggarbeider (Nøtterøy realskole, 1952) er med sine malte, dekorativt stiliserte og geometrisk mønstrede naturformer og sitt positive pedagogiske program i samsvar med freskotradisjonens stil og ikonografi. Siden slutten av 50-årene har imidlertid H. i sine monumentaldekorasjoner benyttet mer skulpturale materialer som stein, tre og metall, kombinert med farget glassmasse. Denne materialbruken opptok også Sigurd Winge, som H. i flere år hadde et nært samarbeid med. H.s første materialbilder er gjort i mosaikk og lavt relieff (Svømmehallen, Trondheim, 1961; Stortingets trappehall, 1966). Etter hvert er den plastiske virkningen blitt kraftigere, samtidig som materialenes karakter spiller en større rolle (Vestibylen, Universitetsbiblioteket, Bergen, 1975; Postgirobygget, Oslo, 1980). Parallelt har det foregått en naturlig, økende abstrahering av arbeidenes form og innhold: fra stilisert figurasjon og uttalt idé (Stortinget) til nonfigurative former og symbolsk tanke (Universitetsbiblioteket, Bergen). Den naturbaserte formforenkling er imidlertid fremdeles et vesentlig trekk ved H.s kunst, ikke minst i de mindre materialbildene spiller de en fremtredende rolle (Dyremaske og blåklokker, 1975, Nasjonalgalleriet, Oslo). Karakteristisk er dessuten det artistisk gjennomreflekterte samspillet mellom form og innhold, mellom utførelse og idé.

H. har vært virksom som grafiker siden slutten av 40-årene. Til å begynne med lagde hun fargelitografier som i motiv og formspråk minner om hennes samtidige malerier. Fra midten av 60-årene har hun benyttet dyptrykk, i de siste år også serigrafi, og stadig er samspillet med hennes øvrige arbeid et vesentlig trekk ved H.s trykk.

Familierelasjoner

Datter av

 • Sigrid Svendsen
 • Sverre E. Hagen

Gift med

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1930-33
 • privat studiegruppe ledet av Jean Heiberg 1933-34
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold, Jean Heiberg og Georg Jacobsen 1934-38
 • Arbeidet på grafisk verksted hos Dejourbert, Paris 1958 og 1970, og hos Jens Christian Sørensen, København og Rolf Janson, Stockholm

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Henrichsens legat 1946
 • Ingrid Jespersens legat 1950
 • Inger og Edvard Munchs legat 1959
 • Therese og Anton Klaveness' legat 1966
 • Ulrik Hendriksens legat 1982
 • Studiereiser til Paris og Sør-Frankrike 1938, 1948-50, -58, -70
 • Italia 1951 og 1971
 • Tunis 1976

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem av Den faste jury 1973-75
 • medlem av Unge Kunstneres Samfunn, styremedlem 1946
 • medlem av Foreningen Norske Grafikere
 • styremedlem i Kunstnerforbundet, Oslo 1970-79, formann 1978-79
 • medlem av Nasjonalgalleriets Råd og innkjøpskomité for moderne grafikk og tegning 1970-78
 • medlem av tilsynsrådet for Kunstnernes Hus, Oslo 1949-57, 1979-81
 • medlem av Biennalekomiteen i UD 1974
 • medlem av den internasjonale jury ved Den internasjonale grafikkbiennale i Fredrikstad 1972 og -74
 • medlem av Sakkyndig råd for åndsverk, Kirke- og underv.dep. 1973-78
 • medlem av kunstformidlingsutvalget (Formidling av billedkunst og kunsthåndverk, NOU 1981:45)
 • medlem av Nasjonalgalleriets innkjøpskomité for eldre kunst fra 1982

Priser, premier og utmerkelser

 • 1. premie i Unge Kunstneres Samfunn konkurranse i figurkomposisjon (Hemmeligheten) 1945
 • 1. premie i konkurransen om veggdekorasjon i Nøtterøy realskole 1950
 • 1. premie i Landslaget Kunst i Skolen grafikk-konkurranse 1957
 • 1. premie i konkurransen om veggdekorasjon i Trondheim kommunes svømmehall 1958
 • 1. premie i konkurransen om utsmykning av Stortingets trappehall 1960
 • 1. premie i konkurransen om altertavle, Østerås kirke, Bærum 1973
 • 1. premie i konkurransen om utsmykning av publikumshallen i Postgirobygget, Oslo 1977

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Østenfor sol og vestenfor måne, festsalen Nøtterøy realskole (malt veggfelt, 1950-52)
 • Primstav, Vestfold fylkeslandbruksskole, Stokke (3 malte veggfelt, 1956)
 • Sjø og fugler, salongen Ragnvald Jarl, Nordenfjeldske Dampskibsselskab (oljemaleri, 1957)
 • Søylen og gullfuglen, vestibylen, svømmehallen, Kommunenes Hus, Trondheim (mosaikk av skifer og smalto, 1958-61)
 • Samfunn, trappehallen, Stortinget (mosaikk av skifer, marmor og smalto, 1960-66)
 • Frostrøyk, ekspedisjonshallen, Tromsø Lufthavn (6 kobberrelieffer, 1966-69)
 • Generasjons-sjikt, vestibylen, Universitetsbiblioteket, Bergen (kobberrelieff, 1968-71)
 • Gallionsfigur, Hagb. Waages rederi, Tordenskiolds gt. 8-10, Oslo (skulptur av messing og emalje, 1971-73)
 • 2 relieffer, Langerud sykehjem, Oslo (ett av stål, ett av kobber, 1973)
 • Relieff, kapellet sst. (kobber, 1973)
 • Altertavle, Østerås kirke, Bærum, (kobber, messing og emalje, 1971-74)
 • Relieff, Bærum yrkesskole (messing, 1975)
 • Solsystem, lesesal Universitetsbiblioteket, Bergen (relieff av kobber og emalje, 1969-75)
 • Fjellbekk, kafeteriaen Norges idrettshøgskole, Kringsjå, Oslo (relieff av messing og emalje, 1973-75)
 • Ingolf Rogde som Jeppe, Riksteatret, (oljemaleri, 1976)
 • Relieff, kapellet, Økern sykehjem, Oslo (kobber, 1975-76)
 • Altertavle, Bredtvedt kirke, Oslo (marmor og tre, 1972-77)
 • Byen, menneskene og havet, Haugesund rådhus (relieff i 3 felt av messing og smalto, 1977-78)
 • Alterskap, Oppsal kapell, Oslo (messing og tre, 1978)
 • Kretsløp, publikumshallen, Postgirobygget, Oslo, (relieff av oksydert kobber, emalje og speilglass, 1977-80)
 • Torborg Nederaas, Aschehougs forlag, Oslo (oljemaleri, 1981)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Haugesunds Billedgalleri
 • Rolf Stenersens Samling, Bergen og Oslo
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Norsk kulturråd
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Bodø, Sarpsborg, Fredrikstad, Asker, Modum og Sandnes kunstforeninger
 • Trondheim kommune
 • Gallery of Lidice, Tsjekkoslovakia
 • Kunsthalle, Rostock

Illustrasjonsarbeider

 • J. Borgen: Bror på besøk, Juleglede, Oslo 1945, s. 29, 34
 • T. Jagland og S. Bergh Johansen (red.): Før det blir for sent. Atomkrig eller nedrustning, Oslo 1982, s. 92
 • Kunst i sykestuene (Blå hester, litografi) 1948
 • Landslaget Kunst i Skolen (Tivoli, litografi) 1949, (Lek og kraner, litografi) 1957, (Jenter, litografi) 1963, (Hedvig og Havsens bund, serigrafi) 1975, (Alt betyr noe annet, litografi) 1980
 • Norsk Forening for Grafisk Kunst (Mor og barn, serigrafi) 1949, (Blomster i vindu, litografi) 1955, (Frost, litografi) 1965, (Liten klode, litografi) 1973, (Monument, serigrafi) 1976
 • Konvoimappen (uten tittel, serigrafi) 1975
 • Nocturne, 5 grafiske blad 1977
 • Blindeforbundets mappe (Lek, serigrafi) 1982
 • To litografier for Konstfrämjandet 1956

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Trondheim Kunstforening, 1940
 • Kunst for varer, Unge Kunstneres Samfunn, 1946
 • Gall. Gummeson, Stockholm, 1950
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1954
 • Grafikkveggen, Kunstnerforbundet, Oslo, 1965
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1969
 • Gall. Gamlebyen, Fredrikstad, 1972
 • Trondheim Kunstforening, 1974
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1975
 • Gall. Vikerødegården, Furnes, 1977
 • Gall. Riis, Trondheim, 1978
 • Artes Galleri, Oslo, 1980
 • Landslaget Kunst i Skolen, 1980

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1936-1939
 • Høstutstillingen, Oslo, 1945-1953
 • Høstutstillingen, Oslo, 1955-1959
 • Høstutstillingen, Oslo, 1962-1965
 • Høstutstillingen, Oslo, 1971
 • Høstutstillingen, Oslo, 1974
 • Høstutstillingen, Oslo, 1977
 • Høstutstillingen, Oslo, 1978
 • Høstutstillingen, Oslo, 1979-1980
 • Retr.utst., Nasjonalgalleriet, Oslo, 1940
 • Unge Kunstneres Samfunn konkurranse i figurkomposisjon, Kunst for varer og Oslo Kunstforening, 1945
 • Unge Kunstneres Samfunn jub.utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1946
 • Ung norsk kunst, København, 1946
 • 9 Jacobsen-elever, Oslo Kunstforening, 1947
 • Konsthallen, Göteborg, 1947
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • Kunst i sykestuene, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1948
 • 11 malere, Kunstnernes Hus, Oslo, 1949
 • Kunst i skolen, Kunstnerforbundet, Oslo, 1950
 • Ung norsk konst, Stockholm, 1950-1951
 • Norsk nutidskonst, Stockholm, 1951
 • Exposição de Peintura e Gravura Norueguesa, Rio de Janeiro, 1952
 • Unge Kunstneres Samfunn jub.utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1957
 • Norsk nutidskonst, vandreutst. Sverige, 1958
 • Tema, 7 kunstnere, Trondheim Kunstforening, 1958
 • Norwegische Graphik der Gegenwart, Berlin, 1962
 • Grafika Norweska, Kristianiakow, 1966
 • Grafikkutst., Mexico, 1966
 • Statens Kunstakademi 60 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1969
 • Festspillutst., Bergen Billedgalleri, 1970
 • Nutida norsk konst, Hässelby slott, Stockholm, 1972
 • Kvinnen og Kunsten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1975
 • Profiler, Kunstnerforbundet, Oslo, 1982
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, utst. Liljevalchs Konsthall, Stockholm, 1947
 • Den store nordiske kunstudst., Charlottenborgutstillingen og Den Frie Udstilling, København, 1949
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger utst, Ateneum, Helsinki, 1950
 • Arte Nordica Contemporanea, Palazzo delle Esposizione, Roma, 1955
 • Kunst und Form aus Skandinavien, Linz, 1958
 • Vi flaggar för Norge, Konstfrämjandet, 1962
 • Norsk Grafikkunion IX utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1964
 • Biennale der Ostseeländer, Rostock, 1967

Portretter

 • Selvportrett, (olje, 1950) gjengitt i R. Revold: Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo 1953, bd. 2, s. 295

Eget forfatterskap

 • Skisser. Romslige hus og mennesker nord for Dovre, serie i Dagbladet, 06.04.1957
 • Skisser. Romslige hus og mennesker nord for Dovre, serie i Dagbladet, 20.04.1957
 • Skisser. Romslige hus og mennesker nord for Dovre, serie i Dagbladet, 11.05.1957
 • Skisser. Romslige hus og mennesker nord for Dovre, serie i Dagbladet, 01.06.1957
 • Skisser. Romslige hus og mennesker nord for Dovre, serie i Dagbladet, 14.09.1957
 • Skisser. Romslige hus og mennesker nord for Dovre, serie i Dagbladet, 19.10.1957
 • Skisser. Romslige hus og mennesker nord for Dovre, serie i Dagbladet, 30.11.1957
 • Skisser. Romslige hus og mennesker nord for Dovre, serie i Dagbladet, 01.02.1958
 • Skisser. Romslige hus og mennesker nord for Dovre, serie i Dagbladet, 10.05.1958, (alle ill.)
 • Ingenting, Dagbladet, 26.07.1958
 • Søster, Orientering, 01.05.1960, (ill.)
 • Georg Jacobsen i Norge igjen, Dagbladet, 30.09.1961
 • Gi oss menneskelighet og glede, Dagbladet, 07.11.1970
 • Kunst og Kunstnere, Oslo, 1971, hefte 3, s. 23 (ill.), Else Hagen redegjør, på oppfordring, om sitt relieff i Universitetsbiblioteket i Bergen
 • Alvor i lekedrakt, Kunsten idag, 1973, hefte 105-106, s. 72-75
 • Om platearbeide, bilder og kunst, Aftenposten, 03.05.1975
 • Ny kirkekunst, Else Hagens altertavle i Østerås kirke, Kunst og Kultur, 1975, s. 21-24 (ill.)
 • Skjønsberg, K. (Red.), Hagen, Else, Den viktige sneen som falt i fjor, Oslo, 1979, s. 41-51 (ill.), i Hvor var kvinnene? Elleve kvinner om årene 1945-1960

Litteratur

 • Alle Kvinners Blad, Oslo, 25.04.1942, s. 10
 • Revold, R., Gran, H., Kvinneportretter i norsk malerkunst, Oslo, 1945, register s. 93 (ill.)
 • Blomberg, E., Norsk konst 1945, Konstrevy, Stockholm, 1946, s. 36 (ill.)
 • Gran, H., Samtale med en malerinne Kvinnen og tiden, Oslo, 1946, hefte 6, s. 18-21 (ill.)
 • Leth, L., Nogle norske kunstnere, Årstiderne, København, 1946, s. 98 (ill.)
 • Revold, R., Norsk maleri i dag, Kvinnen og tiden, Oslo, 1947, hefte 5, s. 10
 • Aulie, R., Moderne norsk malerkunst, København, 1948, s. 52, 56 (ill.)
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, register s. 267 (ill.)
 • Moen, A., Else Hagen, Kunst og Kultur, 1950, s. 167-76 (ill.)
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 294-98 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 91, 110 (ill.)
 • Grimelund, J. J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845-1945, Trondheim, 1955, s. 227
 • Stenstadvold, H., Norsk malerkunst i norsk samfunn, Oslo, 1960, s. 192-94 (ill.)
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, register
 • 106 norske grafikere, Oslo, 1965, s. 43 (ill.), Landslaget Aktuell Kunst
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867-1967, Drammen, 1967, register (ill.)
 • Malmanger, M., Maleri, i Norsk kunst i dag, Oslo, 1967, s. 8, 12 (ill.)
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1969, bd. 8, s. 406-07
 • Universitetsutsmykkerne i Bergen, 1970, katalog Bergen Billedgalleri
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945-1970, Trondheim, 1973, register
 • Rude, R., Norske grafikere, Oslo, 1973, s. 40 (ill.)
 • Eggum, A. (Red.), Rolf Stenersens gave til Oslo by-Akersamlingen, Oslo, 1974, s. 38 (ill.)
 • Moen, A., i katalog Trondheim Kunstforening, 1974
 • 5 grafikere velger emne fra norsk litteratur, Oslo, 1975, s. 5-9 (ill.), Landslaget Kunst i Skolen
 • Østby, L., Else Hagen. Materialbilder, modeller-foto, grafikk, Oslo, 1975, (ill.), katalog Kunstnerforbundet Oslo
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 5, s. 351
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 245-46, 257, pl. 119 (ill.)
 • Simonnæs, P., Norsk kunst i bilder, Oslo, 1978, bd. 2, s. 94-97 (ill.)
 • Flor, H. (Red.), Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, register s. 188 (ill.)
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1979, s. 218
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 5, s. 418
 • Gjessing, S., Den konstruktive arv i Kunstnernes Hus 1930-1980, Oslo, 1980, s. 161, 166-67 (ill.)
 • Norges kulturhistorie, Oslo, 1981, bd. 7, s. 299 (ill.)
 • Aktuell Kunst Informasjon, Oslo, 1982, hefte 2-3, (ill.)
 • Harbek, Haakon, Noen tanker om alterbildet i Østerås, i Eiksposten, Oslo, 1982, s. 4-5 (ill.)s. 39, 87, 203, hefte 7
 • Kunst og Kultur, 1970, manuskript 118
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 115
 • Kunst og Kultur, 1973, s. 143
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 21-24, 64, 186, 187
 • Kunsten idag, 1946, hefte 11 s. 50
 • Kunsten idag, 1953, hefte 25 s. 50-51
 • Kunsten idag, 1959, hefte 48 s. 33
 • Kunsten idag, 1963, hefte 66 s. 12
 • Kunsten idag, 1965, hefte 75 manuskript 43-44
 • Kunsten idag, 1973, hefte 105/106 s. 63
 • Bonytt, 1946, s. 8, 105, 200, 202–203
 • Bonytt, 1947, s. 28, 217
 • Bonytt, 1949, s. 11-12, s. XXIV
 • Bonytt, 1951, s. 218
 • Bonytt, 1957, s. 4, s. XXVII
 • Bonytt, 1966, s. 68
 • Bonytt, 1967, s. 33, 36-37
 • Grimelund, J. J., i Nidaros, 10.01.1940, Aviser
 • Lange, L., i Friheten, 14.06.1945
 • Willoch, S., i Morgenbladet, 16.06.1945
 • Revold, R., i Morgenbladet, 21.01.1946
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 22.10.1946
 • Gauguin, Pola, i Verdens Gang, 24.10.1946
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 29.10.1946
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 08.11.1950
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 13.10.1952, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 02.11.1954, (ill.)
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 04.11.1954
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 10.11.1954
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 11.11.1954
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 17.09.1969
 • Eggum, A., i Dagbladet, 30.09.1969, (ill.)
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 21.10.1969
 • Bech, T., i Aftenposten, 13.03.1971, (ill.)
 • Bergens Tidende, 28.09.1971, (ill.)
 • Flor, H., i Bergens Tidende, 05.10.1971, (ill.)
 • Aftenposten, 29.03.1974, (ill.)
 • Krog, K., i Verdens Gang, 02.04.1975, (ill.)
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 12.04.1975, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 16.04.1975, (ill.)
 • Flor, H., i Dagbladet, 17.04.1975, (ill.)
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 19.04.1975
 • Gamnes, H., i Dagbladet, 07.11.1979
 • Holte, E., i Aftenposten, 01.11.1980

Arkivalia

 • Thorud, S., Den konstruktive skole
 • Georg Jacobsens betydning for norsk malerkunst, Universitetet i Oslo, 1977, magistergradsavhandling
 • En kunstners arbeid, fjernsynsintervju ved Johan Vestly, Norsk rikskringkasting, 1977