L. fikk skipperborgerskap i Trondheim i 1840 og førte flere skuter i de følgende tyve år. Ifølge tradisjonen mønstret han av i London etter en ulykke og begynte som skutemaler. L. hadde allerede i Trondheim søkt å utdanne seg i maling og tegning. Sannsynligvis var han elev av Mathias Ferslev Dalager. L.s eldste, kjente malerier dateres til ca. 1840. Hans atelier i London lå ved Tower, og veien til dokkene var kort. Det ble fortalt at han gjorde raske skisser av skutene helt ute ved Themsens munning, tok toget til London og laget det endelige bildet i sitt atelier. Bildet var da ferdig innen skuta var buksert eller varpet opp Themsen og hadde klappet til kai. L. var en av de mest produktive skutemalere vi kjenner til. Man regner med at han i alt har laget over 3000 bilder. Mens hans tidligere arbeider er nitide og muligens preget av ambisjoner i retning av marinemaleriet, ble kvaliteten ringere etter som produksjonen økte. Som de fleste skutemalere arbeidet han i gouache og akvarell. Selv etter at han bosatte seg i London har bildene hans ofte staffasje fra norske farvann, f.eks. en losbåt av Hvalertypen.