M. var utdannet figur- og landskapsmaler, men hun var først og fremst aktiv som portrettmaler og utførte i 1870- og 80-årene en serie portrettbestillinger i velstående familier i Kristiania og Østlandsområdet. Portrettene hennes er enkle i opplegget og preget av en litt tung, senromantisk stil, i mørke farger og med en glatt, utpenslet overflate. Personkarakteristikken er omhyggelig og realistisk i likhet med læreren Bergsliens portretter. M. mottok elever i tegning og maling i 80-årene, bl.a. har Dikken Zwilgmeyer vært hennes elev i Fredrikshald, der M. var bosatt.