Inntil 1975 malte H. vesentlig hus og bymotiver i et figurativt, lett Cézanne-inspirert formspråk. En reise til Sovjet-Unionen medførte imidlertid en forandring i uttrykksformen i retning av store flater og et enkelt komposisjonsskjema. Bildene fra slutten av 1970-tallet viser gjerne flate, åpne landskaper dominert av horisontale inndelinger. De tendenser til sterkere abstrahering og dristigere koloritt som her kom til syne, preger i enda sterkere grad H.s seneste arbeider, som snarere artikulerer emosjonelle opplevelser gjennom farge og form enn å gjengi synsinntrykk.