W. malte landskaper, interiører, stilleben, portretter og figurbilder. Blant hennes beste bilder kan nevnes de tidlige Fra Trondhjemsfjorden (1916), Panorama over Trondhjem (1919) og Kirke i Paris pyntet til bryllup(1921), en rekke senere lyriske landskapsinntrykk og fra de siste år, Mitt arbeidsbord og portrettet av Kunstnerens mor (begge 1942).