B. malte portretter og genrebilder. I 1886 fikk hun den belgiske stats medalje for sitt Drukkenbolt med ølglass. I 1888 stilte hun ut et kvinneportrett på Salonen i Paris. Samme år måtte hun avbryte sin utdannelse i Paris pga. dårlig økonomi, og startet en malerskole i Bergen som hun drev til 1890. Fra 1890 til sin død oppholdt hun seg mest i Brüssel og Antwerpen.