S. debuterte på Vestlandsutstillingen i 1970 med skulpturen Før hanen galer (messing 1969). Siden har hans virksomhet omfattet dels pottemakeri, keramikkprodukter og bruksgjenstander foruten rene skulpturer. S. eksperimenterer gjerne med kontrastpregete materialkombinasjoner i ulike teknikker og materialer. Stort sett har motivene et litterært preget utgangspunkt. Hans formspråk omfatter stilisert figurasjon, ulike grader av abstraksjoner så vel som nonfigurative billeduttrykk. Møtet med Brancusis formforenkling har gitt nyttige impulser. I de mange marmorarbeider fra 1971–72, f.eks. Den vesteuropeiske familie (1971), søker S. en form som innvirker på og aktiviserer rommet utenfor skulpturen. Innholdsmessig kretser de fleste av hans arbeider omkring temaer som natur/kultur og forskjellige uttrykk for økonomisk og kulturell undertrykkelse. I motsetning til de mange tittelløse arbeidene fra 70-årene i tre, stein, metall og steingods, bærer hans skulpturer fra 80-årene ofte lange forklarende titler. Kamp mot krig er et stadig tilbakevendende tema og ble utformet skulpturelt bl.a. i frittsvevende romfigurer i Telemontørstasjonen i Sandnes (fullført 1982). Svevende naturalistiske fugler er satt i kontrast til skarpt tilskårne plateelementer som gir inntrykk av det truende, fiendtlige. S.' produksjon av kunsthåndverk har dels bestått av produkter i steingods og porselen og dels av rene dekorative arbeider i forskjellige keramiske materialer og teknikker. Fra midten av 70-årene dominerte saltglassert steingods. I 80-årene har S. også tatt i bruk leire.