Faktaboks

Harald Bødtker
Bødtker, Harald Waldemar
Født
10. mai 1855, Namdalen
Død
12. mars 1925, Oslo

Assistent hos Theophilus Hansen, Wien ca. 1885–89; assistent i et tysk arkitektfirma i Buenos Aires, Argentina 1890–91; assistent i et tysk firma i Rio de Janeiro, Brasil 1891–92; bygningssjef i Petropolis ved Rio de Janeiro ca. 1892–96; egen arkitektpraksis i Kristiania fra 1896; kommunearkitekt i Aker 1899–1923. Som assistent hos Theophilus Hansen var B. medarbeider ved Hansens store anlegg i Wien og Athen samt prosjektet til Christiansborg i København. I Kristiania og omegn har han oppført en rekke betydelige bygg. Statens Pensjonskasse ( "Enkekassen"), Keysers gt. 8 (1898–1900) er et tidlig eksempel på bruk av huggensten i en hel fasade. Granitten er rått tilhugget, og fasadedetaljene er inspirert av romansk arkitektur. Også i Grorud og Ullern kirker, Aker, tok B. forbilder i romansk arkitektur. Ullern (1900–03), er en pusset korskirke med stort sentraltårn; Grorud (1900–02), er en langkirke i grorudgranitt med frittstående tårn. I Universitetets Aula (1911, sammen med Holger Sinding-Larsen) er fasadene stort sett gjentagelser av de klassisistiske formene i Grosch/Schinkels eldre universitetsbygninger.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Job Dishington Bødtker, sorenskriver
 • Sofie Sejersted Ellen

Utdannelse

 • Assistent hos arkitekt Nissen, Kristiania
 • og hos arkitekt Holm Munthe, Kristiania
 • Akademie der Bildenden Künste, Wien, under Theophilus Hansen 1880–83

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Reise til Nord-Italia med norsk stipend ca. 1884
 • senere til Italia og Hellas, der B. bl.a. gjorde oppmålinger på Akropolis, Athen

Utførte arbeider

 • Rådhus, Rio de Janeiro, Brasil
 • Påbygging, Grev Wedels pl. 1, Kristiania (1897)
 • Statens Pensjonskasse ( "Enkekassen"), Keysers gt. 8, Kristiania (1898–1900)
 • Medico-mekanisk institutt, St. Olavs gt. 28–30, Kristiania (1898) (revet)
 • Grorud kirke, Aker (1900–02)
 • Ullern kirke, Aker (1900–03)
 • Vindern skole, Aker (1903)
 • Bergenhus skole, Aker (1903)
 • Grefsen skole, Aker (1904)
 • Ombygging av Østre Fredrikstad kirke (1907)
 • Universitetets Aula, Kristiania (1911, sammen med Holger Sinding-Larsen)
 • Bekkelaget kirke, Aker (1920–23)
 • Ombygging av Gjerpen kirke (1921)
 • Restaurering av Nordre Skøyen gård, Østre Aker (1922)
 • Prosjekter: Regulering av Narvik (1898)

Litteratur

 • Allgemeines Lexikon der bildende Künstler, Leipzig, 1910, bd. 4, s. 188
 • Ytreberg, N. A., Narviks historie, Narvik, 1953, bd. 1, s. 240
 • Kirkebøe, M. C., Oslos kirker i gammel og ny tid, Oslo, 1956, s. 49, 54 og 67
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 50, 54, 127, 162, 321
 • Muri, S., Norske Kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 265
 • Teknisk Ukeblad, 1897, s. 115
 • Teknisk Ukeblad, 1898, s. 132, 164 og 256
 • Byggekunst, 1920-1921, s. 81
 • Byggekunst, 1923, s. 16
 • Byggekunst, 1925, s. 54–55
 • Morgenbladet, 13.03.1925, (nekrolog)
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok register 1845–1960, Sarpsborg, 1963, s. 304–05

Arkivalia

 • Opplysninger fra kunstneren,Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren