Assistent hos Theophilus Hansen, Wien ca. 1885–89; assistent i et tysk arkitektfirma i Buenos Aires, Argentina 1890–91; assistent i et tysk firma i Rio de Janeiro, Brasil 1891–92; bygningssjef i Petropolis ved Rio de Janeiro ca. 1892–96; egen arkitektpraksis i Kristiania fra 1896; kommunearkitekt i Aker 1899–1923. Som assistent hos Theophilus Hansen var B. medarbeider ved Hansens store anlegg i Wien og Athen samt prosjektet til Christiansborg i København. I Kristiania og omegn har han oppført en rekke betydelige bygg. Statens Pensjonskasse ( "Enkekassen"), Keysers gt. 8 (1898–1900) er et tidlig eksempel på bruk av huggensten i en hel fasade. Granitten er rått tilhugget, og fasadedetaljene er inspirert av romansk arkitektur. Også i Grorud og Ullern kirker, Aker, tok B. forbilder i romansk arkitektur. Ullern (1900–03), er en pusset korskirke med stort sentraltårn; Grorud (1900–02), er en langkirke i grorudgranitt med frittstående tårn. I Universitetets Aula (1911, sammen med Holger Sinding-Larsen) er fasadene stort sett gjentagelser av de klassisistiske formene i Grosch/Schinkels eldre universitetsbygninger.