Faktaboks

Sigmund Lystrup
Født
30. juli 1909, Kvamsøy, Sunnmøre
Død
8. mai 2006, Asker

Etter teologisk embetseksamen i 1934, virket L. i flere år som prest før han tok fatt på kunstnerutdannelsen. I en årrekke delte han sin tid mellom prestegjerningen og kunsten. Etter ti års prestetjeneste på Hedmark og i Lier ble han i 1948 sogneprest og senere prost i Vinje. Telemarks natur, folkelige tradisjoner og kunstnermiljø i nyere tid kom til å gi han rike impulser i det skapende arbeid og for en mangeartet virksomhet på det kulturelle plan. I 1964 tok han avskjed som prest og flyttet til Asker for å livnære seg som kunstner. L.s tidligste bilder viser forenklede realistiske figurer i en dempet fargeskala med vekt på stemningen. Men snart gikk utviklingen i retning av det abstrakte og ekspressive. Det robuste og fabulerende er fremtredende og fargene er kraftige med store valørkontraster. Bildene fra denne tid kan ha reminisenser av figurer, men rene linje- og fargekomposisjoner er fremtredende. Utover i 50-årene ble koloritten tyngre, fyldigere og mer stemningsmettet. Naturmystikken og folketradisjonene gjorde seg gjeldende, og visjonsdiktet Draumkvedet kom til å stå sentralt for teologen og kunstneren L. Han søkte det billedmessige uttrykk for den ødslige, hinsidige verden i lyrisk drømmeaktige og stiliserte bilder. I andre malerier fra slutten av 50-årene er fargens dekorative kraft det mest fremtredende sammen med en variert stofflighet. Omkring 1960 innførte han gradvis andre materialer i sine stofflig tunge bilder, og i 60- og 70-årene domineres hans produksjon av rene materialbilder. Det fortellende og symbolske i motivkretsen var fremdeles viktig. Med ulike materialer som tre, stoff, metall, glassbiter og spiker skapte L. bilder med en rustikk karakter. De merkelige figurer og masker syns å springe ut av gammel norsk tradisjon. Samtidig er de i slekt med primitiv kunst. Gammelt, forvitret tre med en spesiell historie var et viktig inspirasjonsmateriale. Kunstneren har arbeidet videre med det, skrapt, lasert og malt. Bemalingen spiller en viktig rolle i disse materialbildene. I perioden 1968–78 utførte L. åtte dekorative arbeider med enklere materialbruk, som i utsmykningen til Diakonhjemmets festsal, Oslo og Bondi sykehjems kapell. Her er fritt utformede malteserkors, laget i malmfuru, kobber og emalje. I de siste årene har hans arbeider igjen blitt mer figurative. En del telemarkslandskaper har en fortettet, enhetlig karakter. Ved siden av sitt kunstneriske virke har L. holdt forelesninger om kunst og kultur på folkehøyskoler, ved teologiske arrangementer og i fjernsyn og radio.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Schack Lystrup
 • Olga Marie Brekke

Gift med

 • Gina Langmoen

Utdannelse

 • Cand.theol. 1934
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1942–43
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold 1943–44
 • École des Beaux-Arts, Paris 1947

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stipend fra Kirke- og undervisningsdepartementet for studium av kirkekunst 1949 og 1960
 • Studieopphold i Frankrike, Sveits og Italia 1947
 • Frankrike og Italia 1949
 • Paris 1952
 • Spania 1960
 • kortere opphold i København, Salzburg og Assisi

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn
 • styre- og jurymedlem Asker Kunstforening
 • jurymedlem Asker Bildende Kunstneres forening

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Ski videregående skole (1968)
 • Torstad skole, Asker (1970)
 • Berger Langmoens fabrikker, Brumunddal (1972)
 • Elektrisk Bureau, Asker (1973)
 • Det norske Diakonhjems festsal, Oslo (1974)
 • Fylkessjukehuset, Harstad (1976)
 • Skårer nye kirke (1978)
 • Bondi sykehjems kapell, Asker (1978)
 • Norges Kristelige Ungdomsforbunds kapell, Oslo (1979)
 • Birkeland folkehøgskoles festsal (1980)
 • Bergen Billedgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Christianssands Faste Galleri
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Skiens Faste Galleri
 • Lårdal bygdemuseum
 • Eidsborg museum
 • Riksgalleriet
 • Storebrand, Sandefjord, Bamble, Porsgrunn, Seljord, Rjukan, Asker og Hamar kunstforeninger

Illustrasjonsarbeider

 • Tarjei Vesaas 70 år, festskrift, Oslo 1967, s. 57
 • T. Vesaas: Huset og fuglen, Oslo 1971, s. 321
 • Grafikk-Lyrikk, Oslo 1974, s. 55
 • O. Hillestad: Lukk opp kirkens dører, Oslo 1975
 • Diakonos, Det norske Diakonhjems blad

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Drammens Kunstforening, 1951
 • Permanenten, Oslo, 1958
 • Porsgrunn Kunstforening, 1959
 • Tønsberg Kunstforening, 1962
 • Sandefjord Kunstforening, 1962
 • Rjukan Kunstforening, 1962
 • Separatmønstring Vinjeutstilling, 1962
 • Christianssands Kunstforening, 1963
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1965
 • Stavanger Kunstforening, 1968
 • Skien Kunstforening, 1968
 • Seljord Kunstforening, 1969
 • Bergens Kunstforening, 1971
 • Gall. Moderne kunst, Oslo, 1972
 • Askertun, Asker, 1974
 • Gjesteutstiller under Festspillene i Nord-Norge, 1976
 • Gall. Moderne kunst, 1977
 • Gall. For X, Oslo, 1977
 • Ibsenhuset, Skien, 1978
 • Modum Kunstforening, 1979
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1979
 • Asker Kunstforening, 1980
 • Seljord Kunstforening, 1980
 • Bamble Kunstforening
 • Hamar Kunstforening

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1946-1948
 • Høstutstillingen, 1950-1951
 • Gruppeutstilling, Unge Kunstneres Samfunn, 1943
 • Seks østlandsmalere, Trondheim Kunstforening, 1944
 • Unge Kunstneres Samfunn Jubileumsutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1946
 • Unge Kunstneres Samfunn Jubileumsutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1957
 • Gjettekonkurransen, Oslo Kunstforening, 1952
 • Norsk konst, Värmland, 1957
 • Karlstadutstilling, Fabrikken, Kunstnerforbundet, Oslo, 1957
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1960
 • Seljordutstilling, 1975
 • Seljordutstilling, 1977
 • Seljordutstilling, 1978
 • Seljordutstilling, 1979-1980
 • Seljordutstilling, 1982

Eget forfatterskap

 • Lystrup, Sigmund, Harald Kihle, Oslo, 1975, Redaktør og hovedartikkelforfatter
 • Anne Grimdalen og hennar kunst, Årbok for Agder bispedømme, Kristiansand, 1966, s. 21–33 (ill.)
 • Henrik Sørensens kyrkjekunst, Årbok for Agder bispedømme, Kristiansand, 1968, s. 38–53 (ill.)
 • Søren og Vinje, Årbok for Telemark, (Skien, 1970, s. 79–94 (ill.)
 • Or folkedjupet, Folkekunst, Oslo, 1947, s. 47–48 (ill.), 1, 1946

Litteratur

 • Studentene fra 1929, Oslo, 1954
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, s. 236
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 164 (ill. nr. 180)
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, s. 260
 • Sigmund Lystrup, material-bilder, 10.1968, (ill.), katalog Stavanger Faste Galleri
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 223
 • Kunst og Kultur, 1973, s. 132
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 163
 • Telemark, Bygd og by i Norge, Oslo, 1975, s. 31
 • Aschehougs og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 7, s. 742
 • Aftenposten, 08.10.1946, (ill.)
 • Telemark Arbeiderblad, 09.06.1951, (ill.)
 • Alsvik, H., i Drammens Tidende, 23.11.1951
 • Kastborg, W. R., i Morgenbladet, 05.04.1952, (ill.)
 • Varden, 12.05.1956, (ill.)
 • Nationen, 01.11.1958
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 05.11.1958
 • Roald, P., i Aftenposten, 07.11.1958
 • Nielssen, F., i Dagbladet, 11.11.1958
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 13.11.1958
 • Tønsbergs Blad, 23.01.1962
 • Lind, O., i Sandefjords Blad, 16.02.1962
 • Rjukan Dagblad, 06.03.1962
 • Lokvam, K., i Nationen, 11.05.1963, (ill.)
 • Sandsdalen, H., i Varden, 18.01.1964, (ill.)
 • Dagbladet, 22.05.1965
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 25.05.1965
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 31.05.1965
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 02.06.1965
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 23.10.1968
 • Remfeldt, P., i Stavanger Aftenblad, 29.10.1968, (ill.)
 • Steen, S. Johnsen, i Aftenposten, 30.07.1969
 • Lauhn, E., i Morgenavisen, 15.11.1971
 • Bergens Arbeiderblad, 22.11.1971
 • Bergens Tidende, 22.11.1971, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 10.11.1972
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 14.11.1972
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 17.11.1972
 • Harr, K. E., i Dagbladet, 21.11.1972
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 21.11.1972
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 23.11.1972
 • Igland, A. K., i Aftenposten, 30.07.1974, (ill.)
 • Igland, A. K., i Aftenposten, 28.12.1974
 • Gaup, A., i Verdens Gang, 18.02.1977, (ill.)
 • Bore, T. B., i Vårt Land, 22.02.1977, (ill.)
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 25.02.1977
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 03.03.1977
 • Aftenposten, 26.03.1977, (ill.)
 • Kongsrud, H., i Lillehammer Tilskuer, 10.03.1979, (ill.)
 • Dybing, S., i Asker og Bærums Budstikke, 25.03.1980
 • Varden, 01.11.1980, (ill.)

Faktaboks

Sigmund Lystrup