Etter teologisk embetseksamen i 1934, virket L. i flere år som prest før han tok fatt på kunstnerutdannelsen. I en årrekke delte han sin tid mellom prestegjerningen og kunsten. Etter ti års prestetjeneste på Hedmark og i Lier ble han i 1948 sogneprest og senere prost i Vinje. Telemarks natur, folkelige tradisjoner og kunstnermiljø i nyere tid kom til å gi han rike impulser i det skapende arbeid og for en mangeartet virksomhet på det kulturelle plan. I 1964 tok han avskjed som prest og flyttet til Asker for å livnære seg som kunstner. L.s tidligste bilder viser forenklede realistiske figurer i en dempet fargeskala med vekt på stemningen. Men snart gikk utviklingen i retning av det abstrakte og ekspressive. Det robuste og fabulerende er fremtredende og fargene er kraftige med store valørkontraster. Bildene fra denne tid kan ha reminisenser av figurer, men rene linje- og fargekomposisjoner er fremtredende. Utover i 50-årene ble koloritten tyngre, fyldigere og mer stemningsmettet. Naturmystikken og folketradisjonene gjorde seg gjeldende, og visjonsdiktet Draumkvedet kom til å stå sentralt for teologen og kunstneren L. Han søkte det billedmessige uttrykk for den ødslige, hinsidige verden i lyrisk drømmeaktige og stiliserte bilder. I andre malerier fra slutten av 50-årene er fargens dekorative kraft det mest fremtredende sammen med en variert stofflighet. Omkring 1960 innførte han gradvis andre materialer i sine stofflig tunge bilder, og i 60- og 70-årene domineres hans produksjon av rene materialbilder. Det fortellende og symbolske i motivkretsen var fremdeles viktig. Med ulike materialer som tre, stoff, metall, glassbiter og spiker skapte L. bilder med en rustikk karakter. De merkelige figurer og masker syns å springe ut av gammel norsk tradisjon. Samtidig er de i slekt med primitiv kunst. Gammelt, forvitret tre med en spesiell historie var et viktig inspirasjonsmateriale. Kunstneren har arbeidet videre med det, skrapt, lasert og malt. Bemalingen spiller en viktig rolle i disse materialbildene. I perioden 1968–78 utførte L. åtte dekorative arbeider med enklere materialbruk, som i utsmykningen til Diakonhjemmets festsal, Oslo og Bondi sykehjems kapell. Her er fritt utformede malteserkors, laget i malmfuru, kobber og emalje. I de siste årene har hans arbeider igjen blitt mer figurative. En del telemarkslandskaper har en fortettet, enhetlig karakter. Ved siden av sitt kunstneriske virke har L. holdt forelesninger om kunst og kultur på folkehøyskoler, ved teologiske arrangementer og i fjernsyn og radio.