T.W. arbeider med linosnitt, tusj- og pennetegninger foruten malerier i olje og blandingsteknikker der han anvender fargetusj over et underlag av akryl. Farget papir tas også i bruk som dekorativt element. Hans grafiske arbeider består utelukkende av linosnitt i sort-hvitt. Formspråket er i hans tidligste arbeider sterkt abstrahert og inspirert av op-art og kinetikk. Billedflaten fylles med myriader av former som går igjen fra bilde til bilde i et slags gjentagelsessystem der nonfigurative formelementer blander seg med realistiske figurasjoner, ikke sjelden med en surrealistisk undertone. Mange av bildene fra tidlig i 70-årene er inspirert av hjernen, mikroskopverdenens formstrukturer og prosesser. I annen halvdel av 70-årene fikk figurative innslag større plass. Menneskefigurer plasseres gjerne i rammer og båser i et fremmedgjort univers, f.eks. i Ja, ka då? og Vi maktesløse. Mennesker i skiftende roller er tema også for 80-årenes linosnitt. Parallelt maler T.W. en rekke tittelløse akvareller og akrylbilder, naturalistiske landskapsstudier og abstraherte romvisjoner i tildels sterke farger. Han har foretrukket små formater.