N. hadde opprinnelig håndverkerutdannelse som maler, men han ble kjent med Frants Bøe som gjorde ham interessert i stillebensmaleriet. Han søkte først til København, deretter til Hamburg og så til sist, i 1857, til Düsseldorf. Men farens død gjorde at han, muligens allerede samme år, måtte vende tilbake til Bergen. Her måtte han, for å forsørge moren, fortsette farens malerverksted. I de årene han prøvde å utdanne seg som kunstner, malte han stilleben, genre og portretter, særlig det siste. Som flere andre av tidens portrettmalere gikk han over til fotografiet, og etablerte seg som fotograf. I 1863 begynte han sammen med gravør Jahn Emanuel Meyer et fotoatelier i Dræggen i Bergen. I 1879 ble Meyer syk og N. drev det alene fram til ca. 1891. Sine tegne- og malerferdigheter brukte han for det meste i undervisningsøyemed etter at han bosatte seg i Bergen.