Faktaboks

Hans Jørgen Nicolaysen
Født
22. november 1830, Bergen
Død
30. august 1907, samme sted

N. hadde opprinnelig håndverkerutdannelse som maler, men han ble kjent med Frants Bøe som gjorde ham interessert i stillebensmaleriet. Han søkte først til København, deretter til Hamburg og så til sist, i 1857, til Düsseldorf. Men farens død gjorde at han, muligens allerede samme år, måtte vende tilbake til Bergen. Her måtte han, for å forsørge moren, fortsette farens malerverksted. I de årene han prøvde å utdanne seg som kunstner, malte han stilleben, genre og portretter, særlig det siste. Som flere andre av tidens portrettmalere gikk han over til fotografiet, og etablerte seg som fotograf. I 1863 begynte han sammen med gravør Jahn Emanuel Meyer et fotoatelier i Dræggen i Bergen. I 1879 ble Meyer syk og N. drev det alene fram til ca. 1891. Sine tegne- og malerferdigheter brukte han for det meste i undervisningsøyemed etter at han bosatte seg i Bergen.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Jonas Nicolaysen, malermester
 • Anne Marie Herlofsen

Gift med

 • Margrethe Marie Hofstad (1845 - 1874)
 • Anna Louise (f. 1837)

Utdannelse

 • I malerlære som ni-åring, mesterprøven 1847
 • til København 1853 for å begynne på kunstakademiet, som ble stengt kort tid etter pga. koleraepidemi
 • derfor til Hamburg, muligens for å søke utdannelse ved kunstakademiet samme sted
 • etter kort tid atter tilbake til Bergen
 • kunstakademiet Düsseldorf under Otto Mengelberg kort tid fra 1857

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens reisestipend 1854
 • Studieopphold kort tid i København og Hamburg 1853
 • Düsseldorf 1857

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer Bergens offentlige tegneskole fra 1859
 • tegnelærer Bergens tekniske skole fra 1875 (som vikar for fotograf J. E. Meyer 1875–77), fast lærer fra 1877
 • Styremedlem Bergens Kunstforening 1890–1902

Priser, premier og utmerkelser

 • Medalje som fotograf på utstilling i Stockholm 1866
 • Hamburg 1868
 • København 1872

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Bergen Billedgalleri (portretter av maleren Frants Bøe)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Jubileumsutstill., Bergens Kunstforening, 1888
 • Bergen i billedkunsten, Bergens Kunstforening, 1928
 • Bergen i billedkunsten, Bergens Kunstforening, 1928
 • Bergen i billedkunsten, Bergens Kunstforening, 1928

Separatutstillinger

 • Tegneskolens lokale, Bergen, 1856

Litteratur

 • Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger, 1856, nr. 72
 • Bøgh, J., Bergens Kunstforening, 1838-1888
 • Bøgh, J., Bergens Kunstforening, Bergen, 1888, s. 112
 • Festskrift ved Bergens tekniske skoles 25-aars jubileum, Bergen, 1900, s. 19, 30, 41, 47
 • Festskrift ved Bergens tekniske skoles 25-aars jubileum, Bergen, 1814-1914
 • Festskrift ved Bergens tekniske skoles 25-aars jubileum, Bergen, 1915, bd. 2, s. 518, 525
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1931, bd. 25, s. 455
 • Kloster, R., Bergens Kunstforening 1838–1938, Bergen, 1938, s. 176
 • Johannesen O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 154
 • Sollied, R., Eldre bergenske fotografer, Bergen, 1967, s. 97
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 230
 • Bonge, S., Eldre norske fotografer, Bergen, 1972, s. 296, 441, 483
 • Gjesdal, C. O. Gram, Med teknikken på timeplanen. Bergens tekniske skole 1875–1975, Bergen, 1975, s. 13, 42, 63, 67, 77
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 7, s. 714
 • Hordaland og Bergen, Bygd og by i Norge, Oslo, 1976, s. 357

Arkivalia

 • Erlandsen, R., Frå kunstnar til handverkar. Fotografene i Bergen 1843–65, Universitetet i Bergen, 1972, hovedoppgaveill

Faktaboks

Hans Jørgen Nicolaysen