S. arbeider med malerier, materialarbeider, objekter og silketrykk, ofte i kombinasjon med fotos. Som maler har han vært opptatt av konstruktivistiske og optiske fenomener. Han har fulgt opp hard-edge-stilen fra 1960-årene og bygger opp bildene i skarpt avgrensede, geometriske former. Stilen sikter ikke mot det individuelle uttrykk, men tilstreber balanse og orden. Fargen er sterk og klar, ofte monokrom og gjerne i blå nyanser. Den males og/ eller sprøytes på lerretet i glidende irisoverganger slik at flaten blir jevn og uten spor av det individuelle penselstrøk. iblant brytes maleriets tradisjonelle todimensjonalitet og bildene bygges ut i rommet med relieff-virkning. Han bryter også gjerne den konvensjonelle rektangulære billedformen og erstatter den med sirkelrunde, trapeslignende eller mangekantede formater. Det tradisjonelle veggopphengte maleri vises også i et samspill med objekter plassert i rommet rundt betrakteren. Som grafiker har S. konsentrert seg om serigrafiet. Stilen bygger også her på den konstruktivistiske formen. Tidligere arbeider har et mer sammensatt formspråk med stramme, sjablonaktige, figurative elementer, som ofte viser et samfunnskritisk innhold. S. har vært aktivt med i arbeidet for kunstens og kunstnernes kår i dagens samfunn og har flere tillitsverv innen kunstnerorganisasjonene. S. har arbeidet ved det grafiske fellesverkstedet Nora-Gras i Oslo.