Faktaboks

Dag Skedsmo
Født
3. januar 1950, Oslo

Uten tittel. 1976. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Maleri, uten tittel. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

S. arbeider med malerier, materialarbeider, objekter og silketrykk, ofte i kombinasjon med fotos. Som maler har han vært opptatt av konstruktivistiske og optiske fenomener. Han har fulgt opp hard-edge-stilen fra 1960-årene og bygger opp bildene i skarpt avgrensede, geometriske former. Stilen sikter ikke mot det individuelle uttrykk, men tilstreber balanse og orden. Fargen er sterk og klar, ofte monokrom og gjerne i blå nyanser. Den males og/ eller sprøytes på lerretet i glidende irisoverganger slik at flaten blir jevn og uten spor av det individuelle penselstrøk. iblant brytes maleriets tradisjonelle todimensjonalitet og bildene bygges ut i rommet med relieff-virkning. Han bryter også gjerne den konvensjonelle rektangulære billedformen og erstatter den med sirkelrunde, trapeslignende eller mangekantede formater. Det tradisjonelle veggopphengte maleri vises også i et samspill med objekter plassert i rommet rundt betrakteren. Som grafiker har S. konsentrert seg om serigrafiet. Stilen bygger også her på den konstruktivistiske formen. Tidligere arbeider har et mer sammensatt formspråk med stramme, sjablonaktige, figurative elementer, som ofte viser et samfunnskritisk innhold. S. har vært aktivt med i arbeidet for kunstens og kunstnernes kår i dagens samfunn og har flere tillitsverv innen kunstnerorganisasjonene. S. har arbeidet ved det grafiske fellesverkstedet Nora-Gras i Oslo.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Finn Skedsmo
 • Inger Johanne Johansen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Kongsvinger

Utdannelse

 • Utdannet designer Westerdals reklameskole, Oslo 1971 - 73

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schlytters legat 1977
 • Statens reisestipend 1979
 • Statens materialstipend 1981
 • Statens 3-årige arbeidsstipend 1982
 • Studiereiser til Paris, Amsterdam og New York i perioden 1976 - 83

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre. Medlem Hedmark Bildende Kunstnere
 • Unge Kunstneres Samfunn
 • Landsforeningen Norske Malere
 • Foreningen Norske Grafikere, formann utstillingsutvalget 1978 - 80
 • styremedlem og i arbeidsutvalget Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon fra 1980, formann 1982 - 84, redaksjonsmedlem Billedkunstneren

Priser, premier og utmerkelser

 • Hederlig omtale biennalen i Listowel, Irland 1980

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Røndelag Kunstgalleri
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Skien kunstforenings Faste Galleri
 • Nordisk Konstcentrum, Sveaborg, Helsinki
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Östergötlands läns Landsting, Sverige
 • Kristiansand tinghus
 • Statens kontorbygg, Helsfyr, Oslo
 • Norges Bank, Oslo

Illustrasjonsarbeider

 • "Stengsel" (silketrykk, 1983) utgitt Landslaget Kunst i Skolen

Faktaboks

Dag Skedsmo