Faktaboks

Andreas Schelven Schroeter Bloch
Født
29. juli 1860, gården Hellerud i Skedsmo
Død
11. mai 1917, Kristiania

Etter et opphold i Paris formidlet Janssen impulser fra realismens friluftsmaleri, og B. arbeidet under akademitiden mye med figurfremstilling og gjengivelse av mennesker i bevegelse. Etter hjemkomsten ble han en anvendt portrettmaler, og både her og i sin sparsomme produksjon av landskaper benytter han en naturalistisk uttrykksform. B. dyrket dessuten historiemaleriet, og her utgjør Kong Haakon og Dronning Mauds kroning i Nidarosdomen (1905, Stiftsgården i Trondheim) høydepunktet. Bildet ble særlig populært gjennom fargereproduksjoner.

B. gav etter hvert opp maleriet til fordel for en stor produksjon av illustrasjoner i tegning og akvarell. Fra 1877 leverte han bidrag til vittighetsbladet Krydseren, senere tegnet han i Vikingen og i Tyrihans, og fra 1894 til sin død var han knyttet til Korsaren. Hans tegninger var rammende uten å være dyptpløyende eller ondskapsfulle. Han ble særlig kjent for sin gjengivelse av hovedstadens atmosfære. Oftest tegnet han barn og ungdom hentet fra ulike sosiale lag. B. var interessert i antikviteter, og han drev historiske gjenstandsstudier bl.a. i Universitetets oldsakssamling. Hans illustrasjoner fikk derfor ofte kulturhistorisk verdi, som f.eks. i L. Urdahl: Haandbog i Skiløbning, Kristiania 1892. Tegninger med nøyaktige mål og sideprofiler av skityper fra ulike bygder ble etnologiske kilder. Han illustrerte med sakkyndig interesse særlig militær-historiske publikasjoner, som oberst H. Angell: Syvaarskrigen for 17. mai, Kristiania 1914. Og interessen for drakthistorie førte til en rekke militære og sivile uniformsutkast. Fra 1899 ble B. kostymetegner på Kristiania Teater, senere Nationaltheatret, og han mottok også oppdrag for Det Norske Teatret. Særlig utførte han kostymer til historiske stykker som "Sigurd Jorsalfar", "Kongsemnerne" og "Fru Inger til Østråt" foruten til operaene "Don Juan", "Valkyrien" og "Den flygende hollender". Hans interesse for heraldikk skaffet ham oppdrag på flere norske byvåpen. B. døde plutselig av hjertelammelse etter gjennom lengre tid å ha lidd av svakt hjerte.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anne Julie Margrethe Schroeter (1827 - 1895)
 • Jens Peter Blankenborg Bloch, infanterikaptein, tegner, kartograf (1817 - 1892)

Gift med

 • 1890-1918 med Ingeborg Elise Tellefsen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Kristiania

Utdannelse

 • Elev av Wilhelm Krogh
 • Knud Bergsliens malerskole 1878–79
 • kunstak. i Düsseldorf under Peter Johann Theodor Janssen (antikk-klassen) 1880–81

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereise til Belgia 1882
 • Paris (2 ganger)
 • Leipzig 1910
 • Bosatt i Düsseldorf 1880–81

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Kristiania Haandverk- og Industriforening, Oslo (portretter)
 • Krigsskolen, Oslo (portretter)
 • Oslo Militære Samfunn
 • Norsk Sjøfartsmuseum
 • Aust-Agder-museum
 • Skien Billedgalleri
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim
 • Oslo Bymuseum
 • Nasjonalgalleriet, Oslo

Illustrasjonsarbeider

 • L. Dilling: Øieblikkets Børn. Smaadigte, Kristiania 1880
 • Harald Schmidt: Eventyrskatten 1881. I Udvalg ved Krydseren, Kristiania 1881
 • Harald Schmidt: Eventyrskatten 1882. I Udvalg ved Krydseren, Kristiania 1882
 • Harald Schmidt: Eventyrskatten 1883. Ved Krydseren, Kristiania 1883
 • H. Meltzer: Smaabilleder af Folkelivet, Kristiania 1884
 • Alfred de Musset: Mariannes Capricer, Kristiania 1884
 • Harald Schmidt: Kvinde-Spørgsmaalet. Humoreske i 8 Kapitler, Kristiania 1884
 • G. Allen: Meriam. Folkebladet, 1889–90
 • H. Malot: En Moder. Folkebladet, 1890
 • J.B. Bull: Skisser, Kristiania 1891
 • C. Smith: Smaafortællinger, Kristiania 1891
 • J.B. Bull: Eventyr og Historier, Kristiania 1892
 • Norsk Idræt. Skildringer og Skisser fra norsk Sportsliv. Ved Laurentius Urdahl, Kristiania 1891
 • A. Collett: Gamle Christiania-Billeder, Kristiania 1893
 • M.K. Gjerløw: Fra Skridt til Gallop. Nye Skisser af Geir, Kristiania 1893
 • E. Holst og A. Rogstad: ABC for skole og hjem, Kristiania 1893
 • H. Seland: Historier, Kristiania 1893
 • J.B. Bull: Fra Skog og Fjeld. Smaafortællinger, Kristiania 1894
 • E. Holst: Lette læsestykker for barn til brug efter ABC'en, Kristiania 1894
 • J.B. Bull: Mellem Fjeldene. Smaafortællinger, Kristiania 1895
 • D. Schjoldager: Illustreret bibelhistorie, Kristiania 1895
 • J.B. Bull: Ungdomsfortællinger I, Kristiania 1896
 • Dietrichson, L.: Svundne Tider. Af en Forfatters Ungdomserindringer, Kristiania 1896 bd.1
 • C. Flood: Magnus Barfod og hans Samtid. Historisk-romantisk Fortælling, Kristiania 1896
 • M.K. Gjerløw: Reisegods. Skisser af Geir, Kristiania 1896
 • L. Kjølstad: Hvordan det gikk Kanutten. Nye fortællinger for børn og ungdom med illustrationer af A. Bloch, Kristiania 1896
 • H.D. Lowzow: Minder fra Norges krige, Kristiania 1896
 • K. Randers: En Tylvt Studenter-Balsange, Kristiania 1896
 • Hagb. Wergeland: Fra skogsmarken. Skildringer fra jæger- og fiskerlivet, Kristiania 1896
 • Trondhjem i Fortid og Nutid. 997–1897, Med Bidrag af norske og danske Historikere udgivet af H.G. Heggtveit, Horten 1897
 • J. Storm Wang: Skottertoget eller Slaget ved Kringen, historisk-romantisk Skildring, Kristiania 1897
 • A.C. Gunter: Mr. Barnes fra New York, Kristiania 1898
 • Vore fædres liv. Karakterer og skildringer fra sagatiden, Kristiania 1898
 • J.B. Bull: Af Norges Frihedssaga. Vignetter og Bind af A. Bloch, Kristiania 1899
 • O. Johan-Olsen: Om Øllet og dets Udvikling fra Oldtid til Nutid, Kristiania 1900
 • H. Seland: Seiande segner um folk og hendinger etter Søren Lande og andre truverdige sogumenner ved....., Kristiania 1900
 • A. Aabel og H.U. Berg: Et Nautmøte. Fé- og Tryllefarce i 1 Akt, Kristiania 1901
 • J.B. Bull: Fonnaasfolket. Norsk Bondefortælling, København 1902
 • P. Wendelbo: Efter guld i Norge. Fortælling, Kristiania 1902
 • J.B. Bull: Eventyr og historier. Kristiania 1904
 • C. Flood: Ritter & Co. En Fortælling fra Kapertiden, Kristiania 1904
 • C. Flood: Stærke Jansen. Historisk-romantisk Episode fra Krigsaarene 1807–1814, Kristiania 1904
 • H. Angell: Vor sidste Krig 1807–1814, Kristiania 1905
 • H.M. Haraldsen: Texas-Bill eller da vi fandt Lumholtz. Eventyrlige oplevelser i Mexico, Kristiania 1905
 • J. Preuthun og Hagb. Wergeland: Majorens Fiskerhistorier, Kristiania 1905
 • V. og F.G. Seeberg: Sterke karer. Første samling: Kaptein Johan Sissener, Kristiania 1905
 • H. Angell: Norges krigshistorie (Landkrigene). Kristiania 1906
 • J.B. Bull: Eventyr og historier, Kristiania 1906
 • J. Raabe: Kongeriget Norge gjennem 1000 aar, Kristiania 1906
 • H. Seland: Bygdefolk. Utvalde skjemtesogor. Kristiania 1907
 • H. Angell: Norsk skilauparsoga. Øystredølarne, Kristiania 1908
 • N. Knagenhjelm Heiberg: Naar Peter, Brutus og deres venner fortæller, Kristiania 1909
 • J. Sverdrup: Den lystige og glade Reisekammerat. Humoristiske Skisser m.m., Kristiania 1909
 • M. Munthe: Aase Fiskerpike. Eventyrkomedie med sange til norske folkemelodier, Kristiania 1912
 • H. Angell: Syv-aars-krigen for 17. mai 1807–1814, Kristiania 1914
 • B. Ebbell: Aaret rundt. Vers og viser av Hansen, Onkel Petter, Bob, Kim m.fl. Kristiania 1915
 • M. Munthe: Nu synger vi om dyrene vore, Kristiania 1916

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Bergen, 1879
 • Høstutstillingen, Oslo, 1882-1883
 • Høstutstillingen, Oslo, 1885-1887
 • Høstutstillingen, Oslo, 1889
 • Høstutstillingen, Oslo, 1891
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1883
 • Verdensutstillingen, Paris, 1889

Litteratur

 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1904, bd. 1, s. 149 og 356
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1915, bd. 3, s. 423–24
 • Ørebladet, 12.05.1917, nekrolog
 • Norske Intelligenssedler, 12.05.1917, nekrolog
 • Stavangeren, 12.05.1917, nekrolog
 • Den 17de Mai, 12.05.1917, nekrolog
 • Mathiesen, H., i Dagposten, 13.05.1917, nekrolog
 • Folkebladet, 1917, nr. 15 s. 224, nekrolog
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1925, bd. 2, s. 31
 • Melhus, A.C., Sundseth, A.B., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 15–21
 • Refsum, H., i Nationen, 29.07.1960
 • Dørumsgaard, A., Andreas Bloch, Romerike historielag, 1961, 4, bd. 4, s. 126–29 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 67, 180

Faktaboks

Andreas Schelven Schroeter Bloch