Faktaboks

Jakob Nilsen Bøshaugen
Født
1724, Østre Gausdal

B. vokste opp på Engeland og ble senere husmann under Bø i Follebu. Dessuten arbeidet han som håndverker. I 1767 skar han figurene til Johannes Segelstads altertavle i Follebu kirke. For arbeidet fikk han 10 riksdaler. Andre arbeider er ikke kjent. To sønner fortsatte i farens fotspor som snekkere og sledemakere.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Follebu kirke (altertavle)

Litteratur

  • Kraabøl, H., Slegter og gaarder i Gausdal 1820–1824, Lillehammer, 1922, s. 91
  • Kleiven, I., Østre og Vestre Gausdal, Oslo, 1926, s. 135, 225
  • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, bd. 2, s. 250, 353, note 12