B. vokste opp på Engeland og ble senere husmann under Bø i Follebu. Dessuten arbeidet han som håndverker. I 1767 skar han figurene til Johannes Segelstads altertavle i Follebu kirke. For arbeidet fikk han 10 riksdaler. Andre arbeider er ikke kjent. To sønner fortsatte i farens fotspor som snekkere og sledemakere.