I slutten av 60- og begynnelsen av 70-årene arbeidet R. hovedsakelig med grafikk, oftest figurative fargeetsninger, foruten akvarell. Formspråket var figurativt med streng motivoppbygning. Hans bilder hadde i den tiden ofte et klart, men ikke for påtrengende politisk innhold. Gjennom utstillingen Bellevue, Bellevue i Oslo Kunstforening 1973 var R. med på å innføre konseptkunst i Norge. Utover i 70-årene begynte han å arbeide med serigrafier fra fotografi, gummitrykk, akvarell og maleri. Etter hvert ble hans uttrykksform friere og mer ekspressiv. I silketrykkene ligger ofte tynne fargelag som en forvanskende og tilslørende hinne over det realistiske utgangspunktet, oftest et fotografisk forlegg. Naturscener endres dermed til ladete, men mindre klart definerte situasjoner. Motiver som hus, landskap, motorveier, mennesker, ses ofte på avstand, i flukt eller forbifart. R. søker stadig nye utrykksformer og motivkretser. Den moderne tids angst og fremmedgjøring formidles av innkapslede soldater eller idrettsutøvere i fastfrosset bevegelse. Ansikter skjules i hjelmer og masker, ofte mot en bakgrunn av følsomt avstemte, dekorative farger. I Festspillutstillingen i Galleri 1 1983 hadde figurasjonen nådd det nesten minimalistisk enkle, i fremstilling av objekter som soveposer og telt. I mange år har R. vært aktivt medlem av Gruppe Lyn, som han var med å stifte. Gruppen har nærmest vært et arbeidsfellesskap der medlemmene gjensidig har påvirket hverandre. Av andre kunstnere som har hatt betydning nevner R. selv Joseph Buys og Steinar Christensen. Som lærer i grafikk ved Vestlandets Kunstakademi i skolens første periode, har R. bidratt til oppbygging av grafikkmiljøet på Vestlandet. R.s fagpolitiske innsats har vært av stor betydning for kunstmiljøet i Bergen.