B., som var husmann under Garmo, er mest kjent for å ha skåret korbuedekorasjonen i Garmokirken. Den er datert 1827. B. var muligens den første som laget en ny skaptype, mindre enn de tradisjonelle gudbrandsdalsskap og med mer begrenset bruk av treskurd. Disse skapene, som enkelte steder kalles Byr-skåp etter B., ble etter hvert laget av mange snekkere og fikk stor utbredelse. Som treskjærer minner B. meget om Jakob Sæterdalen, men B.s skurd er åpnere og mindre detaljmodellert.