Faktaboks

Syver Nilsen Byre
Døpt
6. oktober 1793
Død
18. november 1850, Lom

B., som var husmann under Garmo, er mest kjent for å ha skåret korbuedekorasjonen i Garmokirken. Den er datert 1827. B. var muligens den første som laget en ny skaptype, mindre enn de tradisjonelle gudbrandsdalsskap og med mer begrenset bruk av treskurd. Disse skapene, som enkelte steder kalles Byr-skåp etter B., ble etter hvert laget av mange snekkere og fikk stor utbredelse. Som treskjærer minner B. meget om Jakob Sæterdalen, men B.s skurd er åpnere og mindre detaljmodellert.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Garmo kirke (korbuedekorasjon)
  • De Sandvigske Samlinger, Lillehammer

Litteratur

  • Meyer, J., Fortids kunst i Norges bygder. 2. Lom og Skjaak, (Kristiania, 1909, s. 23
  • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, bd. 2, s. 304

Faktaboks

Syver Nilsen Byre