S. var landskapsmaler med forkjærlighet for stemningsfulle kystmotiver i måneskinn og soloppgang. I 1881 var han blant de kunstnere som underskrev en protest mot Christiania Kunstforening.