Faktaboks

Liv Ørnvall
Født
26. november 1947, Moss

Ø.s bilder baseres på et utpreget figurativt formspråk, gjerne med uttrykksfull koloritt. I enkelte tidlige arbeider anes imidlertid ansatser til konstruktivt betinget nonfigurasjon, trolig delvis som resultat av Kåre Jonsborgs undervisning. Også etter at det figurative ble utslagsgivende for billedspråket, kunne ornamentale elementer føyes inn f.eks. på rammene. Motivene kontrasterer dessuten ikke-forestillende, noe dystre fargefelter over store deler av billedflaten. Sammen med de stillfarende gjengivelsene skaper dette dramatiske virkninger. Ø.s motiver henspeiler gjerne på forholdet makt og avmakt innenfor autoritært pregede sosiale institusjoner og samfunnssystemer. Ofte henvises det til kjønnsrollemønstre og politiske diktaturer. Stillingstagen og solidaritet uttrykkes uten agitasjon. Kvinner kan gjengis som typeportretter med utviskede trekk, eller i helfigur og eventuelt preget av et nølende ganglag. Dobbeltmoral og fordommer tydeliggjøres med fremstillinger av seremonier og institusjonaliserte forhold, bl.a. i noen karikerte bryllupsbilder. Særlig i maleriene røpes skepsis til det formalt lettvinte. Som tegner arbeider Ø. med en presis strek i finjusterte skildringer av upersonlige maktmennesker og monumenter som symboliserer undertrykking. Dette gjelder også noen diffuse byscener med preg av magisk realisme. Ø.s iakttagelser av dagliglivet og privatsfæren gis i det hele tatt allmenngyldighet, med preg av humor, poesi og dramatikk.

Familierelasjoner

Datter av

 • Sigrun Gravningsmyhr
 • Erik Ørnvall

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Gert Jynge, Kåre Jonsborg, Olav Mosebekk 1966-69
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Reidar Aulie, Halvdan Ljøsne 1969-73

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Anton Meyers legat 1971
 • Dr. Forsbergs legat 1973
 • Arisholmstipend 1978
 • Innherredstipend 1978
 • Statens reisestipend 1980
 • Reiser til Italia, Paris, Belgia, Nederland, Danmark, Island og Færøyene

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Oslo Bildende Kunstnere
 • Unge Kunstneres Samfunn, nestformann 1981

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamlinger

Illustrasjonsarbeider

 • Illustrasjoner i Kvinnejournalen og Kjerringråd

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Unge Kunstneres Samfunn, 1976
 • Gall. 12 B, Fredrikstad, 1978
 • Steinkjer Kunstforening, 1978
 • Gall. Dobloug, Oslo, 1981
 • Gall. Dobloug, Oslo, 1983
 • Gall. Buttekvern, Brumunddal, 1981
 • Gall. Langegården, Bergen, 1984

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1972
 • Høstutstillingen, 1976
 • Høstutstillingen, 1979
 • Østlandsutst., 1979-1980
 • Vårutst., Unge Kunstneres Samfunn, 1975

Eget forfatterskap

 • Kvinnejournalen, Oslo, 1983, nr. 56 s. 3–4 (ill.)

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1976, s. 182
 • Sørensen, G., i Kunst, Oslo, 1983, nr. 3, s. 12–25 (ill.)
 • Kvinnejournalen, Oslo, 1983, nr. 56
 • Larsen, T., i Arbeiderbladet, 26.04.1976
 • Larsen, T., i Arbeiderbladet, 30.04.1976, (ill.)
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 08.05.1976
 • Breivik, A., i Verdens Gang, 11.05.1976
 • Arbeider-Avisa, 27.11.1978, (ill.)
 • Moen, U., i Adresseavisen, 29.11.1978, (ill.)
 • Schmedling, O., i Arbeiderbladet, 06.03.1981, (ill.)
 • Dagbladet, 13.03.1981, (ill.)
 • Moss Avis, 17.03.1981, (ill.)
 • Eriksen, B., i Østlendingen, 20.11.1981, (ill.)
 • Andersen, F. Aa., i Østlendingen, 26.11.1981, (ill.)
 • Andersen, F. Aa., Hamar Arbeiderblad, 26.11.1981, (ill.)
 • Bugge, E. M., i Aftenposten, 08.09.1983
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 15.09.1983
 • Flor, H., i Dagbladet, 19.09.1983
 • Schmedling, O., i Arbeiderbladet, 20.09.1983
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 22.09.1983
 • Fanap., 09.03.1984
 • Bergens Tidende, 10.03.1984
 • Laundal, ø., Bergens Tidende, 21.03.1984