Faktaboks

Roald Kyllingstad
Født
14. september 1942, Sandnes

K. arbeider både som maler, tegner og grafiker. I sine tegninger har K. nesten alltid tatt utgangspunkt i det figurative, mens han i sine tidligste malerier arbeidet helt abstrakt. Karakteristisk er hans første malerier, Påske (Riksgalleriet) og Kings Cross Station (Jyväskylä by). Billedflaten i disse abstrakte arbeidene er bygd opp om et rytmisk mønster av bølger, prismer og små kvadrater. Det er valørmaleri i en dempet koloritt med kontraster mellom lyse og mørke farger. I begynnelsen av 70-årene begynte K. å male realistiske akvareller influert av foto- eller superrealismen. Blant de første arbeidene innenfor dette formspråket hører de to store akvarellene Stasjonen (Bergen Billedgalleri) og Jernbanevogn (Riksgalleriet), som han stilte ut på Vestlandsutstillingen 1972. Arbeidene er utført med en nesten fotografisk nøyaktighet. Karakteristisk for denne tids akvareller er Natt (Haugesund Billedgalleri) og Oktober (Nasjonalgalleriet, Oslo). K.s realistiske gjengivelser er basert på nøktern og saklig observasjon der alle elementer er likeverdige. K. arbeidet med realistiske akvareller med varierende motiver gjennom hele 70-årene. I første halvdel av 70-årene var han opptatt av jernbanemotiver, senere hentet han motiver fra havner og fergekaier. Som regel gjengir K. sine motiver i ettermiddags-, kvelds- og nattesituasjoner når alt står stille, i sterk kontrast til den aktivitet og virksomhet som karakteriserer disse stedene om dagen.

Til tross for den nøkterne og stramme formen, springer K.s arbeider ut fra en inderlig opplevelse av dagliglivets sceneri. Dette gjengis med en nærmest fanatisk presisjon i en gjennomreflektert komposisjon. En stille meditasjon foran en ferge ved kaien, en jernbanevogn eller lastebil gir bildet en poetisk stemning. Årene 1971–73 tilbrakte K. på Kunstakademiet i Oslo. Året etter tilbakekomsten til Stavanger, fikk K. i oppdrag å illustrere C. Henriksens bok: Stavanger i svunne dager, en bok som da den ble utgitt 1974 kom blant "Årets vakreste bøker". Tegningene til boken ble vist samlet på K.s første separatutstilling i Kunstnerforbundet i Oslo 1974. Året etter avsluttet K. sine illustrasjoner til Ragnhild Magerøys romantrilogi: Gunnhild, Forbannet kvinne og Kjærligheten spør ikke, etter oppdrag fra Bokklubben. Blyanttegningene til trilogien ble presentert på K.s neste separatutstilling i Kunstnerforbundet, Oslo, Oslo 1976. Tegningene til K. er som oftest detaljrike og har i 70-årene den samme fotografiske nøyaktighet som særpreger hans akvareller. Tegningene i denne perioden er dels skisser og studier til akvarellene, dels selvstendige arbeider. De er vanligvis laget med bløt blyant med stor vekt på valørene.

Omkring 1979–80 kan man spore en forandring i K.s arbeider mot et mer komplisert og flertydig billedrom. Dette ses i det store oljemaleri Magasin (Oslo kommunes kunstsamlinger) hvor motivet virker som en fotografisk gjengivelse av et butikkinteriør. Denne nye og mer komplekse måten å arbeide på, blir videreført i fargekrittegningen Refleks i et vindu og pastellen Svart interiør.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ada Knudsen
 • Anton Kyllingstad

Gift med

 • 1978 med Ragna Sofie Heigre

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Stavanger

Utdannelse

 • Yrkesskolen i Stavanger (tegnelinjen) under Leiv Søyland 1961–64
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Arne Malmedal og Per Richard Olsen 1971–73

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stavanger bys kulturstipend 1969
 • Inger og Edvard Munchs legat 1970
 • reisestipend fra Den Norske Bokklubben 1977
 • Statens 3-årige arbeidsstipend 1978
 • Rogaland fylkes kulturstipend 1981
 • Norsk illustrasjonsfonds reise- og studiestipend 1981
 • Studiereiser til London, Paris og København 1966
 • London, Paris og Amsterdam 1969
 • Paris 1970
 • Paris, London og Roma 1977
 • London 1981
 • New York, USA 1981

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer i tegning ved yrkesskolen i Stavanger første del av 1970-årene
 • vikar ved Arkitekthøyskolen i Oslo 1975
 • tegnelærer ved Kunstskolen i Rogaland, Stavanger 1980–82
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Tegnerforbundet
 • Landsforeningen Norske Malere
 • Bildende Kunstneres Forening Rogaland, styremedlem 1970–81, nestformann 1980–81, medlem av det kunstneriske råd og jury 1973–80
 • Medlem av styret for Kunstgalleriet (Galleri BKF) 1972–77
 • medlem styret for Kunstskolen i Rogaland 1976–81
 • medlem Vestlandsutstillingens råd 1978–79, jurymedlem 1977-78

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Øksnevad landbruksskule (1976)
 • Sentralsykehuset i Haugesund (1982)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Jyväskylä, Finland
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Stiftelsen Hässelby Slott
 • Stavanger kommune
 • Kunst i skolen
 • Rogaland fylkeskommune

Illustrasjonsarbeider

 • C. Henriksen: Stavanger i svunne dager, Stavanger 1974
 • R. Magerøy: Gunnhild-trilogi, Den Norske Bokklubben, Oslo 1975
 • Stavanger Turistfor. årbok 1976 og 1981
 • Lions årskalender, Hinna/Stavanger 1981 og 1982

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1967
 • Høstutstillingen, 1970-1972
 • Høstutstillingen, 1974
 • Høstutstillingen, 1976-1977
 • Høstutstillingen, 1980-1981
 • Vestlandsutstilling, 1964-1965
 • Vestlandsutstilling, 1967
 • Vestlandsutstilling, 1969
 • Vestlandsutstilling, 1971-1975
 • Vestlandsutstilling, 1977
 • Vestlandsutstilling, 1980
 • Vennskapsutstilling, Jyväskylä, Finland, 1970
 • Stavanger sett med kunstnerøyne, Stavanger Kunstforening, 1975
 • 12 grafikere fra Rogaland, Gall. Norske Grafikere, Oslo, 1976
 • Norsk tegnekunst i 60 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1976
 • Vestlandet i bilder, ord og toner, Bergens Kunstforening, 1978
 • Gall. Pinxit, Göteborg, 1978
 • Nordisk kunst, Hässelby Slott, Stockholm, 1979
 • Bildende Kunstneres Forening Rogalands vandreutstilling, 1974
 • Jubileumsutstilling, 1976
 • Hva er grafikk og Hva er tegning, 1978
 • Sommerutstilling, 1980
 • Mennesket og havet i norsk kunst, Norges Tekniske Høyskole, 1981-1982
 • Mennesket og havet i norsk kunst, Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo, 1981-1982
 • Mennesket og havet i norsk kunst, Stavanger Faste Galleri, 1981-1982
 • Tegneutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1982

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1974
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1976
 • Gall. Dobloug, Oslo, 1979
 • Gall. Koloritten, Stavanger, 1981

Litteratur

 • Kunst og kunstnere, Oslo, 1971, nr. 3 s. 9 (ill.)
 • Kunst og kunstnere, Oslo, 1973, nr. 1 s. 12 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 65
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 108 og s. 114
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 182
 • Hidle, G. S. (Red.), Stavanger. Byen i billedkunsten, Stavanger, 1976, s. 206 (ill.) og s. 207 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 64 og s. 166
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 187
 • Aschehougs og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 7, s. 404
 • Sørensen, G., Gulliksen, B. M., Johnsrud, E. H., Norsk maleri 70-tallet, Oslo, 1980, s. 114 (ill.)
 • Kunst, Oslo, 1981, nr. 4 s. 29 (ill.)
 • Kalvig, B., i Stavanger Aftenblad, 04.02.1967, (ill.), Aviser
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 15.04.1972, (ill.)
 • Flor, H., i Dagbladet, 10.08.1974
 • Flor, H., i Dagbladet, 02.09.1974
 • Remfeldt, P., i Stavanger Aftenblad, 05.10.1974, (ill.)
 • Remfeldt, P., i Stavanger Aftenblad, 07.10.1980, (ill.)
 • Breivik, T., i Stavanger Aftenblad, 06.04.1976, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 26.04.1976, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 09.04.1976, (ill.)
 • Rostad, B., i Dagbladet, 27.04.1976
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 03.05.1976
 • Flor, H., i Dagbladet, 06.05.1976, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 19.05.1976, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 15.06.1978, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 16.06.1978, (ill.)
 • Flor, H., i Bergens Tidende, 17.01.1978
 • Rogalands Avis, 19.04.1979, (ill.)
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 27.04.1979, (ill.)
 • Egeland, E., i Aftenposten, 05.05.1979
 • Flor, H., i Dagbladet, 10.05.1979
 • Sørensen, G., i Arbeiderbladet, 12.05.1979, (ill.)
 • Loge, ø., i Bergens Tidende, 09.02.1980, (ill.)
 • Kock, F., i Stavanger Aftenblad, 21.10.1981, (ill.)
 • Joner, K., i Rogalands Avis, 22.10.1981, (ill.)