R. har antagelig vært virksom i Stavanger hvor han fikk borgerskap i 1657. Henrik Grevenor har attribuert en rekke arbeider til R., både portretter, dekorative arbeider og altertavler. Blant disse er arbeider i Stavanger domkirke, i Orre, Årdal, Finnøy og Suldal kirker. Alle disse arbeider er i dag helt eller delvis forsvunnet.