Faktaboks

Daniel Petersen Reimers
Død
1689

R. har antagelig vært virksom i Stavanger hvor han fikk borgerskap i 1657. Henrik Grevenor har attribuert en rekke arbeider til R., både portretter, dekorative arbeider og altertavler. Blant disse er arbeider i Stavanger domkirke, i Orre, Årdal, Finnøy og Suldal kirker. Alle disse arbeider er i dag helt eller delvis forsvunnet.

Familierelasjoner

Sønn av

Gift med

  • Lisbeth (1639 - 1695)

Litteratur

  • Fett, H., Norges kirker i det 16de og 17de aarh., (Kristiania, 1911, s. 85
  • Schnitler, C. W., i Stavanger jubileumsbok, 1925
  • Grevenor, H., Norsk malerkunst under renessanse og barokk, Oslo, 1928, register
  • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1934, bd. 28, s. 114
  • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 122, 238
  • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 8, s. 664