M. begynte sitt kunstneriske virke forholdsvis sent og har hele tiden trofast dyrket et lavmælt, naturalistisk oppfattet maleri. Han har malt enkelte akter og skogsinteriører, men hans hovedmotiv er det storlinjete landskap med utsyn over skog, hus og dyrket mark eller over hav med lav horisont og høy himmel. M. må karakteriseres som naturlyriker. Med raske, brede strøk tolker han sin umiddelbare opplevelse av naturen. Ved forenkling og fortetting søker han å formidle landskapets særpreg og atmosfære. M. er en fin kolorist. Hans naturstudier er ofte gråværstemninger hvor han anvender en begrenset fargeskala, gjerne i en dempet grå- og blåstemt koloritt eller med dype grønnlige og blågrå valører. Ved siden av sin virksomhet som maler er M. oversetter av engelsk og svensk skjønnlitteratur.