Faktaboks

Harald Aars
Født
31. mai 1875, Kristiania
Død
4. juni 1945, Oslo

Aa. var tegner ved Ankerske marmorforretning i Halden1895 - 97. Etter hjemkomsten til Kra. var han assistent hos arkitekt Holger Sinding-Larsen 1899 - 1901 og på Kra. stadsarkitektkontor 1902 - 04. Han hadde privat arkitektpraksis i Kra.fra 1904 - 19, det siste året sammen med Lorentz Harboe Ree. Aa. var hovedstadens byarkitekt 1920 - 40.

Til tross for at Aa. ikke var elev av Herman Major Schirmer, var han en av de norske arkitekter som sterkest fulgte opp Schirmers program for norsk arkitektur. Dette bestod i at forbildene skulle søkes i de norske dalførenes trearkitektur foruten i engelsk steinarkitektur. Med sin engelske arkitekturutdannelse falt dette naturlig for Aa., slik vi ser det i den sterkt engelskpregede Lovisenberg kirke (1912). Et asymmetrisk vesttårn og enkle rene murflater med romanske motiver preger bygget. Mer utpreget nordisk nybarokk var den prisbelønnede Pipervikskirken (1911, revet 1959), kanskje det mest vellykkede eksempel i norsk arkitektur på en kirke som ikke er frittliggende, men bare har fasade mot gaten. Tømmerbygningstradisjonen har Aa. ført videre i Moen kapell (1914), et rødmalt laftebygg som også har nybarokk detaljering. Selv om Aa. tidvis arbeidet med pussede veggflater, og tegnet bygg med både senjugend-detaljer og etter hvert også funksjonalistiske trekk, står det typiske Aa. arbeid som et hus i nordisk nybarokk med engelske drag, utsøkt materialbehandling, med slemmet murverk og enkle hovedformer, slik vi ser det i hans eget hus, Fagerborggt. 13 (1911). Aa. var en sjeldent fin arkitekturskribent, og til tross for hans meget habile arkitektur og evner som tilrettelegger og organisator av Oslo bys utvikling, er det kanskje denne del av hans innsats som rager høyest.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Jacob Jonathan Aars, skolebestyrer (1837 - 1908)
 • Anna Ernesta Birch-Reichenwald (1839 - 1919)

Gift med

 • 1899 med Anna Dybwad Berntzen (f. 1878)

Utdannelse

 • Middelskoleeksamen 1890
 • Praksis Thunes mekaniske verksted, Kra. 1890 - 91
 • Kra. tekniske skole, bygningsingeniørlinjen med eksamen 1895
 • Arkitekturstudier Royal College of Art, London 1897 - 98, samtidig assistent hos kirke- og møbelarkitekten Charles Spooner

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Houens leg. 1901
 • Studiereiser til Italia og Hellas 1896
 • Studier av gotikken i England og Frankrike 1901

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem KAF, sekretær til 1907, formann 1916 - 18
 • Formann Foreningen Brukskunst 1918 - 20
 • Medlem NAL, formann 1918 - 21
 • Medlem Kra. skolestyret 1909 - 11 og formannskap 1911 - 16
 • Styremedlem Oslo Byes Vel fra 1913, formann 1923 - 37
 • Medlem sakkyndig Akershuskomité fra 1929 og Eidsvollmonumentkomiteen
 • Jurymedlem en rekke arkitektkonkurranser bl.a. Kra. Rådhus 1916 og Nidarosdomens restaurering
 • Medredaktør TU 1907 - 12 og St.H. 1927 - 45
 • Oslo kommunes representant komiteene for Nordisk Bygningsdag, Sthm. 1927, Helsinki 1932 og Oslo 1938

Priser, premier og utmerkelser

 • 1. premie Hjemmenes Vels konkurranse om velinnrettede småhusleiligheter 1907 sm.m. M. Slettebø
 • Houens fonds premie 1923 for Pipervikskirken, Oslo

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt. Ny bygning (1903) og gymnastikkbygning (1922), Gamlebyen skole
 • Villa, Thomas Heftyes gt. 7 (1907)
 • Eget hus, Fagerborggt. 13 (1911)
 • Fagerborg skole (1911)
 • Ungkarspensjonat, Rjukan (1913)
 • Teater og kino, Nordregt. 18 B (1915)
 • Bislett Bad (1918 - 20) efter 1. premie i engere konkurranse sm.m. L. H. Ree
 • Meninghetshus på Vaterland (1920) sm.m. L. H. Ree
 • Hersleb skole (1922)
 • Kirker: Pipervikskirken (1911, revet 1959)
 • Lovisenberg (1912)
 • Moen kapell, Tingelstad (1914)
 • Grefsenåsen kapell (opprinnelig Kirkens hus, Jub.utst. 1914, flyttet og vigslet som kapell 1916)
 • Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Pilestredet 69 (1920)
 • Forretningsgårder: Torggt. 4 - 6 (nr. 4 før 1915, utvidet til 4 - 6 1931 - 32 sm.m. Harald Petersen 1931 - 32) og nr. 7 (1913)
 • Øvre Slottsgt. 27 (1920) sm.m. L. H. Ree
 • Leiegårder: Ullevålsvn. 48 (1907)
 • Gimlekomplekset, Bygdøy allé 34 og 38, Fritzners gt. 17, 17 B, 19 og 21, Gimle Terrasse 3, 5 og 7 og Sophus Lies gt. 6 B, 8 og 10 (1915 - 23) sm.m. L. H. Ree og Harald Hals
 • Neuberggt. 6 (1916- 22)
 • En rekke møbler, villaer og arbeider som Byarkitekt, særlig store boligkomplekser
 • Prosjekter: Bergen offentlige bibliotek (1906)
 • Innredning Mariakirken på Gran til gravkapell
 • Krematorium og gravlund Rjukan (1923) sm.m. L. H. Ree
 • Restaurering Follebu kirke og Selfjord prestegård

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutst., 1904
 • Høstust., 1907

Portretter

 • Maleri utført av Henrik Sørensen (olje 1934, Sjømannsskolen i Oslo)

Faktaboks

Harald Aars