Faktaboks

Ulrik Hendriksen
Hendriksen, Adolph Ulrik
Født
7. mars 1891, Faaborg, Danmark
Død
24. januar 1960, Oslo

H. fant tidlig sin egen uttrykksform. Hans bymotiver fra Drammensveien, Akerselven og Bestumkilen i Oslo er kraftige og fast komponerte. Koloritten er dominert av avstemte gråtoner, ofte med islett av mettet grønt og brunt. Formspråket er gjerne en feiende og litt summarisk naturalisme. Bildene er direkte sett og bredt og djervt malt. Hans bilder fra de siste ti år er mer lysfylte og fargerike, og Ny-Hellesund (1952), Revebjeller (1954) og Utsikt fra mitt vindu (1955) hører til hans mer stemningsbetonte og impresjonistiske bilder. Foruten de mange motiver fra Oslo, malte han fra Setesdalen, Rondane, Vest- og Sørlandet og Frankrike. Han malte også enkelte interiører og en rekke blomsterbilder og enkelte portretter. I sine studieår hadde han deltatt i restaureringsarbeider i Tyskland og Italia, og i 1915–16 assisterte han Emanuel Vigeland ved utsmykking av flere kirker og utførte senere, fram til 1941, offentlige oppdrag i egen regi. Han samlet et stort fotomateriale, spesielt om reformasjonstidens dekorative kunst i Norge, og utgav i 1952 den illustrerte boken Norges dekorative malerkunst gjennom 1000 år. H. har imidlertid først og fremst markert seg innen norsk kunstmiljøs organisasjonsliv. Han var i 1921 en av stifterne av Unge Kunstneres Samfunn og hadde fra 1930 en rekke tillitsverv i Bildende Kunstneres Styre. Han utarbeidet og sørget i 1948 for å få gjennomført loven om 3% avgift ved offentlig salg av bildende kunst i Norge, som et hjelpefond for kunstnerne. Han deltok både i UNESCOs komité for åndsverkloven og det norske sakkyndige råd for revisjon av åndsverkloven.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hendrik Asmus Emil Hendriksen (1854 - 1928)
 • Adolphine Augusta Emilie Weiglin von Stargard (1855 - 1928)

Gift med

 • 1889 med Astri Pouline Skålerud

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Norge

Utdannelse

 • Elev av Carl Knippel, Faaborg
 • kunstakademiet i Berlin 1909–11
 • studier i restaureringsteknikk bl.a. i Roma og Firenze

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens stip. 1924, -26, -34
 • Opphold i Berlin 1909–11
 • Tyskland, bl.a. München 1914
 • studieopphold i Italia 1911, -14, -52
 • Frankrike, Nederland og Belgia 1927

Stillinger, medlemskap og verv

 • Styremedlem Bildende Kunstneres Styre 1930–41, formann 1945-52, medlem fondskomiteen 1934–39
 • medstifter av Unge Kunstneres Samfunn 1921, formann i fondskomiteen 1924–30, æresmedlem
 • medlem Tilsynsrådet for Kunstnernes Hus, Oslo 1931–42, 1945–57
 • medlem Norges kulturråd 1940–52, formann 1950-52
 • medlem Den faste Jury 1935-37, 1952-54
 • medlem Åndsverklovens sakkyndige råd 1937-40, -46
 • UNESCOs komité for åndsverkloven
 • medlem Houens fond for artistisk dekorativt maleri 1939-52
 • Formann i arbeidskomiteen for Den Officielle Norske Kunstudst. Charlottenborgutstillingen, 1947

Priser, premier og utmerkelser

 • R 1 St. O.O. (1959)
 • Kongens fortjenstmedalje i gull
 • St. Hallvard medalje
 • Kommandør av Finlands Lejon Orden
 • Storridder av Islands Falkeorden
 • Ridder av Dannebrog
 • Ridder av Nordstjerneordenen

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Restaureringsarbeider i bl.a. Brunkeberg kirke, Telemark
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Oslo kommunes kunstsamlinger

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Skiens Kunstforening, 1920
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1924
 • Trondheim Kunstforening, 1925
 • Grand Hotell Kongsvinger, 1948-12
 • Elverum Kunstforening, 1950
 • Minneutst., Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1961

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1919
 • Høstutstillingen, Oslo, 1921-1925
 • Høstutstillingen, Oslo, 1929
 • Høstutstillingen, Oslo, 1931-1935
 • Høstutstillingen, Oslo, 1937
 • Høstutstillingen, Oslo, 1945-1946
 • Høstutstillingen, Oslo, 1948
 • Høstutstillingen, Oslo, 1954-1957
 • Høstutstillingen, Oslo, 1959
 • Unge Kunstneres Samfunn, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922-1924
 • Vårutst., Oslo Kunstforening, 1924
 • Den Frie Udstilling, København, 1928
 • Norsk utst., København, 1928
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1930
 • Verdensutst. i Paris, 1937
 • Bianco e Nero, Artisti Grafici Norvegesi, Roma, 1937
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Juleutst., Oslo Kunstforening, 1946
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • Grand Hotell, Kongsvinger, 1948

Portretter

 • Tegning gjengitt i Social-Demokraten 12.3.1922
 • Tegning gjengitt i Dagbladet 19.9.1924
 • Tegning utført av Øyvind Sørensen gjengitt i Aftenposten 13.10.1951
 • Tegning (helfigur) utført av Birger Lundquist gjengitt i Morgenbladet 21.5.1952
 • Plakett med inskripsjon (bronse, 1958, Bildende Kunstneres Styre, Kunstnernes Hus, Oslo), medaljen (forminsket) gjengitt i Kunst og Kultur 1959 s. 49
 • Tegning utført av Gösta Hammarlund, utst. Nasjonalgalleriet, Oslo 1969, katalognr. 6 B
 • Byste utført av Wäinö Aaltonen (bronse, Gamle Aker kirkegård og kunstnerrestauranten Blom, Oslo)

Eget forfatterskap

 • Brunkeberg kirke restaurert, Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, Årsberetning, Oslo, 1944, s. 113-122 (ill.)
 • Norges dekorative malerkunst gjennom 1000 år, Oslo, 1952, (ill.)
 • tallrike artikler i dagspresse og tidsskrifter

Litteratur

 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 26.04.1922
 • Abrahamsson, O, i Social-Demokraten, 12.09.1922, (ill.)
 • Harbitz, A., i Morgenbladet, 04.01.1923
 • Haug, K., i Aftenposten, 24.10.1923
 • Morgenposten, 02.04.1924
 • Harbitz, A., i Morgenbladet, 02.04.1924
 • Gauguin, Pola, i Tidens Tegn, 02.04.1924
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 04.04.1924
 • Aftenposten, 30.05.1924
 • Dagbladet, 19.09.1924, (ill.)
 • Haug, K., i Aftenposten, 20.09.1924
 • Gauguin, Pola, i Tidens Tegn, 25.09.1924
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 27.09.1924
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 570
 • Hå, Nærbø-Varhaug, Stavanger, 1939, s. 103
 • Dalane, Stavanger, 1939, s. 33, 191
 • Hølaas, O, i Tidens Tegn, 03.02.1940
 • Frydendahl, H. C., i Fyns Tidende, 02.03.1941
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 92 (ill.)
 • Morgenposten, 04.12.1946, (ill.)
 • Weilbach, Kunstnerleksikon, København, 1947, bd. 1, s. 510
 • Kunsten idag, 1948, hefte 5, s. 22, hefte 8, s. 3
 • Østlendingen, 27.05.1950
 • Morgenbladet, 21.05.1952, (ill.)
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 78
 • Grimelund, J. J., Flønes, O, Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, s. 173
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, s. 95, 238 (ill.), 255, 265
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 97-98, 121 (ill.)
 • Dagbladet, 20.03.1958, (ill.)
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1959, s. 273
 • Christie, H., Christie, S, Østfold, Norges kirker, Oslo, 1959, bd. 2, register
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register
 • Nuland, L. F., Bygdebok for Gyland, Flekkefjord, 1960, s. 178
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 25.01.1960
 • Michelet, J.F., i Verdens Gang, 25.01.1960
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 25.01.1960, (ill.)
 • Moss Johnsen, B., i Morgenposten, 26.01.1960
 • Struckmann, E., i Aftenposten, 29.01.1960
 • Morgenposten, 10.05.1961, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 10.05.1961, (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 24.05.1961, (ill.)
 • Revold, R., i Aftenposten, 28.05.1961
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1962, bd. 6, s. 42
 • Rønning Johannesen, O., For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 55
 • Gjerdin, K., Holen, B., Gards- og ættesoge for Bykle, (Bykle), 1966, s. 259
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, s. 167
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1969, bd. 8, sp. 910
 • Christie, S, Christie, H., Akershus, Norges kirker, Oslo, 1969, bd. 2, register
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 206
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 275
 • Romerike historielag, Årbok bd. 8, Lillestrøm, 1972, s. 189
 • Bénézit, E, Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 5, s. 485
 • Refling Hagen, I., De unges kampår, Oslo, 1979, s. 60
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 5, s. 629
 • Kunstnernes Hus 1930–1980, Oslo, 1980, s. 74, 76, 216, 219, 224-26

Faktaboks

Ulrik Hendriksen