Faktaboks

Søren Pedersen Abildgaard
Født
1718, Flekkefjord
Død
1791, København

A. var student fra Christiansand 1737 og kom til København hvor han utdannet seg i tegning. I 1737 foretok han en reise på offentlig bekostning i Sverige og Østersjølandene for å tegne danske monumenter. I 1755 ble han ansatt som tegner ved det kgl. Geheimearkiv. I årene 1756–63 foretok han diverse reiser i Danmark og tegnet offentlige minnesmerker, vesentlig gravmonumenter. Hans tegninger er utført med den største nøyaktighet og har stor verdi som historisk-antikvarisk dokumentasjon. A. utførte dessuten portretter.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Anne Sørensdatter
  • Peder Abildgaard, tollembetsmann

Gift med

  • 1739 med Anne Margrete Bastholm

Portretter

  • Miniatyr-relieff (Frederiksborg Slot, Hillerød, Danmark)

Litteratur

  • Weinwich, N.H., Maler-, Billedhugger-, Kobberstik-, Bygnings- og Stempelskiærer - Kunstens Historie, København, 1811, s. 168
  • Bricka, C.F., Dansk biografisk lexikon, 1887, I, s. 57-59
  • Weilbach, P., Nyt dansk Kunstnerleksikon, København, 1896, bd. I, s. 18
  • Thieme–Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1907, bd. 1
  • Weilbach Kunstnerleksikon, København, 1947, bd. I, s. 10