Faktaboks

Are Telje
Født
2. april 1936, Oslo

T. var i årene 1961-62 ansatt som assistent hos arkitekt Erling Viksjø, Oslo, arkitektene Bornebusch, Brüel og Selchau, København og arkitekt Henning Larsen samme sted. Han var deretter ansatt hos arkitektene Kjell Lund og Nils Slaatto, Oslo 1963-64. I 1965 opprettet han egen arkitektpraksis i Oslo sammen med Fredrik Torp og Knut Aasen under navnet Arkitektene Telje-Torp-Aasen A/S. I 1964 vant de konkurransen om rådhus i Mo i Rana. Dette ble starten på kompaniskapet som har markert seg uvanlig klart i de senere års norske arkitektur. Beitostølen Helsesportsenter, Politihuset i Oslo og Den norske lægeforeningens kurssenter, Soria Moria i Oslo, er de foreløpige høydepunktene. Alle er resultater av 1. premier i arkitektkonkurranser. Helsesportsenteret fra 1971 markerer starten på deres personlig utviklede formspråk, preget av inngående kunnskaper om materialer og strukturer i fruktbart møte med en friere modellering av bygningens volumer. Den samme kombinasjonen av en streng hovedform med mindre, påhengte karnapper og verandaer fins i boligområdet Svendstuen i Oslo. De tett lagte eneboligene er bygd i tre, et arbeide som var med på å gi arkitektene Treprisen i 1978.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ruth Stabell (f. 1906)
 • Erling Telje, tannlege (f. 1898)

Gift med

 • 1981 med Kristin Jarmund, arkitekt

Utdannelse

 • Examen artium 1955
 • Norges Tekniske Høyskole Arkitektavdelingen, eksamen 1961
 • Studier Harvard University, Cambridge, Massachusetts 1964

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Kong Haakon den 7.s stipend
 • Fulbright stipend 1964
 • Henrichsens legat Sammen med Fredrik Torp og Knut Aasen: Carl Michael Egers legat 1973
 • Oslo bys kunstnerstipend 1974
 • Statens stipend 1977

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund fra 1962
 • Visepresident Norske Arkitekters Landsforbund og formann fagrådet 1970-72
 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbunds Akademiråd 1974-79
 • Jurymedlem konkurransen om Blindern-Sogn, Oslo 1968
 • Medlem Oslo Arkitektforenings utstillingskomité

Priser, premier og utmerkelser

 • Sammen med Fredrik Torp og Knut Aasen: Sundts premie for boliggruppe på Svendstuen, Oslo 1975
 • Treprisen 1978
 • A. C. Houens fonds diplom for Beitostølen Helsesportsenter 1971, og for Politihuset, Oslo 1983

Utførte arbeider

 • Arkitektene Telje-Torp-Aasen: I Oslo når ikke annet er nevnt. Butikkinnredning, Hornblower, Vikaterrassen (1968)
 • Rådhus, Mo i Rana (1969) etter 1. premie i konkurranse 1964, utvidet med samfunnshus (1973) og kino (1979)
 • Eget hus for Fredrik Torp, Løchenvn. 18 C (1970)
 • Beitostølen Helsesportsenter med stall og kennel, Østre Slidre (1971) etter 1. premie i konkurranse 1968, betjeningsboliger (1972) og ridehall (1974)
 • Enebolig for Frenning, Fagernes (1972)
 • Boliggruppe med 23 hus for OBOS på Svendstuen, Frognersetervn., Ankervn. og Kristianiasvingen, Midtstuen (1974)
 • Ombygging og utvidelse Arkitektenes Hus, Josefines gt. 32 og 34 (1974 og 1984)
 • Enebolig, Grimelund gård, Grimelundshaugen 12 (1974)
 • Utvidelse driftsbygning, Rustad gård, Gjerdrum (1974)
 • Raufosstun eldresenter, Severin Olsens vei 15, Raufoss (1978) etter 1. premie i konkurranse 1975
 • Politihuset, Grønlandsleiret 44 (1978) etter 1. premie i konkurranse 1968 sammen med Niels Torp
 • Inspektørboliger for Norsk Folkemuseum, Museumsvn. (1978)
 • Boliganlegg, Trondheimsvn. 162 (1982)
 • Christiania Bank og Kreditkasse, Torget 9, Sarpsborg (1982)
 • Boliganlegg for OBOS, Casinetto, Gustav Vigelands vei og Prinsessealléen (1982)
 • Etterutdanningssenter for Den norske lægeforening, Soria Moria, Voksenkollvn. 60 (1983) etter 1. premie i konkurranse 1978
 • Bolig på Skansebakken, ombygging og utvidelse, Sørkedalen (1983)
 • Rehabilitering, Arkitektene Telje, Torp, Aasen: Niels Juels gt. 25 (1972)
 • Markvn. 23 og Fossvn. 23 C (1981)
 • Bogstadvn. 12 (1982)
 • Markvn. 38, Olaf Ryes plass 1 og 3 og Sørligata 40, 42, 44 og 46 (1983)
 • Prosjekter, Arkitektene Telje, Torp, Aasen: Utvidelse og ombygging for Norsk Folkemuseum, Oslo
 • Boliganlegg, Vålerenga, Oslo
 • Lagerbygg for Nordsjø fabrikker, Oslo
 • Ombygging og utvidelse av bolig til reklameatelier, Professor Dahls gate 37, Oslo
 • Boliganlegg, Vestvollen, Skedsmo
 • Skytebane for Oslo politikammer
 • Rehabilitering av Sehesteds plass, Oslo
 • Utvidelser av driftsbygninger, Søre Skare, Eggedal og Øvre Mo, Rauland
 • Forretningsbygg, Vestre Strandgate, Kristiansand
 • Reguleringsplan og terminalbygg, Aker brygge, Oslo
 • Konkurranseprosjekter: 2. premie Auditorium Maximum, Ås 1961, T. og Knut Aasen
 • Innkjøp Hetland rådhus 1963, T. alene
 • Konkurranseprosjekter, Arkitektene Telje, Torp, Aasen: 3. premie skole på Fjære, Grimstad (1963)
 • Innkjøp rådhus på Ullensaker (1964)
 • Innkjøp boligområde på Skjetten, Skedsmo (1965)
 • Innkjøp studentby på Steinan, Trondheim (1967)
 • Innkjøp Ibsenhuset, Skien (1967)
 • 2. premie rådhus i Sandefjord (1970)
 • Innkjøp Ingeniørenes Hus, Oslo (1970)
 • 2. premie alderspensjonat, Eidsberg (1970)
 • Innkjøp rådhusanlegg, Vinstra (1971)
 • 2. premie utvidelse av Nasjonalgalleriet, Oslo (1973)
 • 2. premie Kristiansand folkebibliotek (1973)
 • 2. premie utvidelse av Nationaltheatret (1973)
 • Innkjøp bibliotek, Trondheim (1976)
 • Hederlig omtale kulturhus i Stavanger (1979)
 • 3. premie sentrumsområde, Mosjøen (1980)
 • Innkjøp fiskerimuseum, Bergen (1981)
 • Innkjøp regulering og bebyggelsesplan, Helgerød, Sandefjord (1981)
 • Forsmannskvartalet eldresenter, Sandefjord, etter 1. premie i konkurranse (1981)
 • Innkjøp med innstilling til utførelse administrasjonsbygg Østfold fylke, Sarpsborg (1982)
 • 3. premie Vaterland og Grønlands torg (1982)
 • Innkjøp fylkeshus, Vadsø (1983)
 • 2. premie Byen og Fjorden - Oslo år 2000 (1983)
 • Innkjøp Norsk Hydro, Bergen (1984)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • 10 år norsk arkitektur, 1978
 • Arbeider av Telje-Torp-Aasen, 1984

Eget forfatterskap

 • Noen gamle tanker omkring en ny situasjon, Bonytt, 1966, s. 107
 • Byggekunst, Arkitektnytt, 1970, s. 405
 • Arkitekturvernåret, 1975, s. 173, 187
 • Byggekunst, 1975, s. 140, nr. 1avsporing
 • Bogen om Knut Knutsen, Arkitekten, 1982, s. 496
 • Ja, no er det sjette gongen, Arkitektnytt, 1965, s. 256
 • Ut av mørket, s. 357
 • Ut av mørket II, Arkitektnytt, 1966, s. 23
 • Åpent brev til konkurransekomitéen, s. 182
 • Bak lyset, Arkitektnytt, 1972, s. 10

Litteratur

 • Norske arkitektkonkurranser, 1961, nr. 71 (ill.)s. 24-31 (ill.), Sammen med
 • Häuser am Hang, 1975, s. 86-87 (ill.)
 • 10 år norsk arkitektur, 1978, s. 11, 13, 69 (ill.)
 • Treprisen. Ten Norwegian prizewinning architects, 1978, s. 74-87 (ill.)
 • Maisons de bois, 1979, s. 52, 66 (ill.), [utst.katalog]
 • Oslo Arkitektforening: 75 jubileumshus, 1981, s. [71], [76] (ill.)
 • Junge Architekten in Europa, 1983, s. 155 (ill.)
 • Norges kunsthistorie, 1983, bd. 7, s. 44, 74-78 (ill.)
 • Oslo. En arkitekturguide, 1984, register s. 233
 • Arkitektnytt, 1982, s. 45 (ill.), 425
 • Arkitektnytt, 1983, s. 203, 225, 321, 323 (ill.)
 • Architects' Journal, 1976, vol. 164, s. 254 (ill.)
 • Architektura, 1980, nr. 2, s. 61 (ill.)
 • L'Architettura, 1984, nr. 349, s. 808-09 (ill.)
 • Arkitektur DK, 1980, s. 196-203 (ill.)
 • Byggekunst, 1964, s. 78
 • Byggekunst, 1966, s. 142, 200
 • Byggekunst, 1968, s. 216, 222-23 (ill.)
 • Byggekunst, 1970, s. 218-24 (ill.)
 • Byggekunst, 1971, s. 72-79 (ill.)
 • Byggekunst, 1973, s. 76-81 (ill.)
 • Byggekunst, 1975, s. 107-11 (ill.)
 • Byggekunst, 1976, s. 30-31, 120-22 (ill.)
 • Byggekunst, 1977, s. 81-85 (ill.)
 • Byggekunst, 1978, s. 57-59 (ill.)
 • Byggekunst, 1979, s. 175-77, 270-71, 324-33 (ill.)
 • Byggekunst, 1980, s. 196-203 (ill.)
 • Byggekunst, 1983, s. 412-43 (ill.)
 • Building Design, 1979, nr. 442, s. 4 (ill.)
 • Deutsche Bauzeitung, 1972, s. 1214-17 (ill.)
 • Frames, 1984, nr. 3, s. 62-63 (ill.)
 • Kulturnytt, 1980, nr. 4, s. 10-12 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1962, nr. 82 (ill.), nr. 89 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1963, nr. 101 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1965, nr. 109 (ill.), nr. 116 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1967, nr. 130 (ill.), nr. 138 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1968, nr. 142 (ill.), nr. 146 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1970, nr. 164 (ill.), nr. 168 (ill.), nr. 171 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1971, nr. 177 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1973, nr. 183 (ill.), nr. 185 (ill.), nr. 190 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1975, nr. 199 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1977, nr. 208 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1978, nr. 215 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1979, nr. 223 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1981, nr. 234 (ill.), nr. 235 (ill.), nr. 236 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1982, nr. 244 (ill.), nr. 245 (ill.), nr. 246 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1983, nr. 251 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1984, nr. 252 (ill.)
 • Bonytt, 1982, nr. 3, s. 72 (ill.)
 • Parametro, 1980, nr. 84, s. 24-25 (ill.)
 • St. Hallvard, 1983, nr. 1/2, s 68-71 (ill.)

Arkivalia

 • Opplysninger fra kunstneren, Norsk arkitekturmuseum, Oslo