T. var i årene 1961-62 ansatt som assistent hos arkitekt Erling Viksjø, Oslo, arkitektene Bornebusch, Brüel og Selchau, København og arkitekt Henning Larsen samme sted. Han var deretter ansatt hos arkitektene Kjell Lund og Nils Slaatto, Oslo 1963-64. I 1965 opprettet han egen arkitektpraksis i Oslo sammen med Fredrik Torp og Knut Aasen under navnet Arkitektene Telje-Torp-Aasen A/S. I 1964 vant de konkurransen om rådhus i Mo i Rana. Dette ble starten på kompaniskapet som har markert seg uvanlig klart i de senere års norske arkitektur. Beitostølen Helsesportsenter, Politihuset i Oslo og Den norske lægeforeningens kurssenter, Soria Moria i Oslo, er de foreløpige høydepunktene. Alle er resultater av 1. premier i arkitektkonkurranser. Helsesportsenteret fra 1971 markerer starten på deres personlig utviklede formspråk, preget av inngående kunnskaper om materialer og strukturer i fruktbart møte med en friere modellering av bygningens volumer. Den samme kombinasjonen av en streng hovedform med mindre, påhengte karnapper og verandaer fins i boligområdet Svendstuen i Oslo. De tett lagte eneboligene er bygd i tre, et arbeide som var med på å gi arkitektene Treprisen i 1978.