S. ble ansatt som slottsmurmester på Akershus etter Didrik Wolff 3. februar 1659, og utførte murarbeider på slottet og festningen til han i 1661 ble overflyttet til Fredriksten. På Fredriksten festning ledet S. mur- og steinhuggerarbeidene for de ytre festningsmurer til 1671. I 1671 ble han overført til Fredrikstad, og i 1675 oppførte han tårnet på Vinger skanse, sitt siste arbeid for militæretaten.