Liv og virksomhet

S. ble ansatt som slottsmurmester på Akershus etter Didrik Wolff 3. februar 1659, og utførte murarbeider på slottet og festningen til han i 1661 ble overflyttet til Fredriksten. På Fredriksten festning ledet S. mur- og steinhuggerarbeidene for de ytre festningsmurer til 1671. I 1671 ble han overført til Fredrikstad, og i 1675 oppførte han tårnet på Vinger skanse, sitt siste arbeid for militæretaten.

Utførte arbeider

 • Murarbeider Akershus (1659-61/62)
 • Fredriksten (1661-71)
 • Reparasjon Hvaler kirke (1662)
 • Magasinhus (1672, kjernen nåværende Provianthuset), bekledningsmur og krutthus (1672, revet) Prins Carls bastion (1672-75), murarbeider Isegran, Fredrikstad festning (1771-75)
 • Tårnet, Vinger skanse (1675)

Litteratur

 • Widerberg, C. S., Norges første militæringeniør Isaac van Geelkerck og hans virke 1644-1656, Oslo, 1924, s. 80–83
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1925, bd. 1, s. 283-84
 • Widerberg, C. S., Akershus festning, Oslo, 1932, s. 156
 • Widerberg, C. S., i Fredrikstad. Gamlebyen og festningen, Oslo, 1934, register s. 328
 • Widerberg, C. S., Vinger skanse, FNFB årbok, 30.01.1942, s. 151
 • Berg, Arno, Akershus slott i 1600-1700-årene, Oslo, 1951, register bd. 2, s. 163
 • St. Hallvard, Oslo, 1956, s. 126, register bd.
 • Christie, S., Christie, H., Østfold. Norges kirker, Oslo, 1959, bd. 2, s. 342
 • Widerberg, C. S., i Halden. Festningen og byen, Oslo, 1963, register s. 459
 • FNFB årbok, Sarpsborg, 1963, s. 375, register bd.