Faktaboks

Oskar Hokstad
Hokstad, Oskar Marius
Født
22. august 1894, Trondheim
Død
10. november 1982, Trondheim

H. var hele sitt liv bosatt i Trondheim og gjorde en fortjenstfull innsats for kunstlivet i Trøndelag. Han var først og fremst landskapsmaler, en iherdig skildrer av trøndersk natur, vår, sommer og høst. De tidlige landskapene er gjerne preget av en viss forenkling, som det lysstemte Landskap fra Sundnes (1919). Strengere stilisert er Oktober (1920, Trøndelag Kunstgalleri), som røper impulser fra fransk halvkubistisk maleri. Snart gikk imidlertid H. over til en robust naturalistisk uttrykksform som kan være preget av en noe klangløs tyngde og tetthet i farge og stoff. En sjøreise til den nære Orient kort tid etter 2. verdenskrig gav ham inspirasjon til en rekke lyskraftige landskapsskildringer og havne- og figurmotiver. H. har også utført bybilder, interiører, stilleben og enkelte portretter.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Marie Schanke
 • Petter Olaus Hogstad

Gift med

 • Birgitte Amdahl

Utdannelse

 • Tegneskole i Trondheim i 4 år
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo i 1 år
 • elev av Pedro Araujo, Paris 1920 i ½ år

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser København 1913
 • Paris 1914 og -20
 • Stockholm og Göteborg 1918
 • sjøreise London, Bordeaux og Middelhavet til den nære Orient (bl.a. Famagusta, Beirut, Haifa og Egypt) 1946/47

Stillinger, medlemskap og verv

 • Underviste ved Trondheim tekniske skole
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem kunstnernes utstillingskomité, Trondheim 1945
 • styremedlem Kunstnersamfundet i Trondheim 1945
 • styremedlem Trondheim Kunstforening og Trøndelag Kunstgalleri 1949–54, 1957–70

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavle til Sandstad kirke, Hitra, Sør-Trøndelag (før 1944)
 • Løkken kapell, Sør-Trøndelag (før 1944)
 • Altertavle og kalkmalerier (sammen med O. Teien) i Døvekirken, Trondheim (før 1944)
 • Altertavle til Bakklandets menighetshus, Trondheim
 • Altertavle til Metodistkirken, Trondheim
 • Kalkmalerier i Trondheim folkebibliotek (barneavd.)
 • Trøndelag Kunstgalleri (5 malerier)
 • Det Kongelige Norske Videnskapers Selskab, Trondheim-museum
 • Aalesunds Kunstforening

Utstillinger

Ikke Angitt

 • Trondheim Kunstforening, 1914
 • Trondheim Kunstforening, 1916
 • Trondheim Kunstforening, 1918
 • Trondheim Kunstforening, 1919
 • Trondheim Kunstforening, 1921
 • Trondheim Kunstforening, 1923
 • Aalesunds Kunstforening, 1924, )
 • Kristiansund Kunstforening, 1924, )
 • Trondheim Kunstforening, 1924
 • Trondheim Kunstforening, 1926
 • Trondheim Kunstforening, 1931
 • Trondheim Kunstforening, 1934
 • Trondheim Kunstforening, 1939
 • Trondheim Kunstforening, 1948
 • Aalesunds Kunstforening, 1955
 • Aalesunds Kunstforening, 1958
 • Aalesunds Kunstforening, 1962
 • Trondheim Kunstforening, 1964
 • Høstutstillingen, 1915
 • Høstutstillingen, 1916
 • Høstutstillingen, 1923
 • Høstutstillingen, 1926
 • Høstutstillingen, 1931
 • Høstutstillingen, 1933
 • Høstutstillingen, 1950
 • Høstutstillingen, 1951
 • De frie unges utst., 1916
 • 13 trønderkunstnere, Blomqvists Kunsthandel, 1919
 • 5 unge trøndere, Blomqvists Kunsthandel, 1922
 • Landsutst., 1930
 • Trønder- og vestlandsmalere, Kunstnernes Hus, 1930
 • Sommerutst., Trondheim Kunstforening, 1932
 • Sommerutst., Trondheim Kunstforening, 1933
 • Sommerutst., Trondheim Kunstforening, 1934
 • Sommerutst., Trondheim Kunstforening, 1950
 • Sommerutst., Trondheim Kunstforening, 1967
 • Sommerutst., Trondheim Kunstforening, 1973
 • Sommerutst., Trondheim Kunstforening, 1974
 • Trøndersk kunst, 1936
 • Malere fra Trondheim, Trondheim Kunstforening, 1940
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, Nasjonalgalleriet, 1940
 • Jub.utst., Trondheim Kunstforening, 1945
 • Trønderutst., 1955
 • Trøndelag Bildende Kunstneres jub.utst., 1949
 • Jub.utst., Trondheim Kunstforening, 1970

Portretter

 • Maleri utført av Gustav Undersaker (1913, Trøndelag Kunstgalleri)
 • Tegning utført av Roar Matheson Bye gjengitt i Social-Demokraten 12.7.1922
 • Selvportrett (1947) gjengitt i J.J. Grimelund og O. Flønes: Trondhjems Kunstforening 1845-1945, Trondheim 1955, s. 150

Litteratur

 • Dagsp., 27.01.1916
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 19.05.1916
 • Tidens Tegn, 26.08.1919
 • Haug, K., i Aftenposten, 02.09.1919
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 02.09.1919
 • Blehr, S., i Norske Intelligenssedler, 05.09.1919
 • Social-Demokraten, 06.09.1919
 • Abrahamsson, O., i Social-Demokraten, 12.07.1922, (portr.)
 • Haug, K., i Aftenposten, 18.11.1922
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 21.11.1922
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 98 (ill.)
 • Dagsp., 19.08.1944, (ill.)
 • Kunst i Trøndelag, Trondheim, 1945, s. 3, 102-08 (ill.), 191
 • Biermann, E., i Arbeider-Avisa, 22.01.1948
 • Adresseavisen, 12.01.1948, (ill.)
 • Andersson, P., i Dagsavisa, 17.01.1948
 • Sandal, T., i Nidaros, 17.01.1948
 • Østby, L., Hjalmar Haalke, Oslo, 1954, s. 24
 • Adresseavisen, 21.08.1954, (ill.)
 • Grimelund, J. J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, register (ill.)
 • Sunnmøre Arb. avis, 16.04.1955
 • Sunnmørsp., 16.04.1955, (ill.)
 • Sunnmørsp., 21.04.1955
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 100, 116 (ill.)
 • Sunnmørsp., 06.12.1958, (ill.)
 • Sunnmøre Arb.avis, 19.03.1962
 • Sunnmørsp., 20.03.1962, (ill.)
 • Adresseavisen, 21.03.1962, (ill.)
 • Steen Johnsen, S., i Aftenposten, 22.08.1969
 • Ytreberg, N. A., Tromsø bys historie, Tromsø, 1971, bd. 3, register
 • Kunst og Kultur, register 1910–67, Oslo, 1971, s. 90, 208
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945–1970, Trondheim, 1973, register
 • Aftenposten, 22.08.1974, (portr. Foto)
 • Trøndelag, Bygd og by i Norge, Oslo, 1976, s. 229
 • Trondhjems Kunstforening, Årsberetning 1978, Trondheim, 1979, s. 19 (portr.)
 • Adresseavisen, 22.08.1979