H. var hele sitt liv bosatt i Trondheim og gjorde en fortjenstfull innsats for kunstlivet i Trøndelag. Han var først og fremst landskapsmaler, en iherdig skildrer av trøndersk natur, vår, sommer og høst. De tidlige landskapene er gjerne preget av en viss forenkling, som det lysstemte Landskap fra Sundnes (1919). Strengere stilisert er Oktober (1920, Trøndelag Kunstgalleri), som røper impulser fra fransk halvkubistisk maleri. Snart gikk imidlertid H. over til en robust naturalistisk uttrykksform som kan være preget av en noe klangløs tyngde og tetthet i farge og stoff. En sjøreise til den nære Orient kort tid etter 2. verdenskrig gav ham inspirasjon til en rekke lyskraftige landskapsskildringer og havne- og figurmotiver. H. har også utført bybilder, interiører, stilleben og enkelte portretter.