S. drev eget verksted i Vinje fra 1966 til -67. Hun var ansatt hos R. Braunets i Wien 1969 - 71 og hos Mike Goddard i Bedford, England i 1972. Siden 1975 har hun drevet eget verksted forskjellige steder, fra 1982 på Bornholm. I de senere år har S. arbeidet hovedsakelig med tynt porselen. Hun utnytter ofte kontrasten mellom det glaserte og uglaserte gods, og arbeider med forskjelligfarget leire, slik at hun oppnår en marmorerings- eller lagdelingseffekt. Skall og skjell er også en viktig inspirasjonskilde i den senere tid.