Etter de første forenklede, halvt abstrakte stilleben og landskap i en nøktern koloritt, arbeidet K. videre med store formater i en blandingsteknikk. I collagene av papir, tekstil og metall, med innslag av maleri, ble de konkrete objektfragmentene gitt distanse ved at de ble satt under glass eller et tynt lag folie. Bildene har en mørk og neddempet fargeskala i grått, svart og svartgrønt. I den senere tid har K. forlatt flatemaleriet og har vist svartmalte, skulpturale veggmontasjer av konstruerte elementer. Han har også arbeidet med montasjer stilt fritt på gulvet. I rekker av svartmalte kasser har han under glasslokk samlet ulike gjenstander og gitt dem et magisk innhold i kontrast til det konstruktive ytre.