Faktaboks

Simen Anderssøn Hodalsgjelten
Født
1809, Tolga
Død
1895, Hodalen

H. vokste opp på øvre Støen i Tolga, men flyttet sammen med faren til Hodalen. I 1840-årene bodde H. på Paulsgård i Tolga i en femårsperiode. H. var en allsidig gårdbruker som ved siden av sin virksomhet som bygdekunstner også var postmester og skolelærer. Som rosemaler var han meget produktiv, antagelig hadde han fått sin opplæring av Sønvis O. Holemoen i Tynset. H. var virksom i Tolga og de østre bygder nær sitt hjemsted i Hodalen. Her tok rosemalingen seg opp i 1840-årene, antagelig på grunn av H.s virksomhet. H. utførte her en rekke stuedekorasjoner. Fram til 1870-årene malte H. mest blomsterornamentikk og landskaper mot rosa bakgrunn. Et eksempel på hans arbeide er stua på Prestlien (1870). H. bygde på Østerdalens eldre marmoreringstradisjoner, men benyttet flere og lysere farger.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Kari Amundsdatter Ryalen (1779 - 1868)
  • Anders Simenssøn Støen, gårdbruker (1770 - 1842)

Gift med

  • 1834-1840 med Gjertrud Estensdatter Hodalsøyen (f. 1810)
  • 1842 med Johanne Olsdatter Paulsgård
  • 1886 med Ingrid Olsdatter Holøyen (f. 1823)

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Interiørdekorasjoner i Tolga kirke (antagelig 1840-årene)

Litteratur

  • Eggen, E., Tolga, Elverum, 1968, bd. 1, s. 350, 473–76

Arkivalia

  • Kvilhaug, I. Reitan, Dekorativt interiørmaleri i hjemmene i Os og Tolga fra 1740- til 1840-tallet, Universitetet i Trondheim, 1980, s. 125, 166–67, 179, katalog s. 66, 73, 75 (ill.), dr. ing. avh.