Liv og virksomhet

J. var assistent hos arkitektene Carl Berner, Andreas H. Bjercke og Georg Eliassen, Lars Backer, August Nielsen og Harald Sund før han startet egen arkitektpraksis i Oslo i 1924. Hans prosjekt for Store Ekeberg hageby (1920) har stor likhet med bebyggelsen i Ullevål hageby, som da var under oppførelse, av arkitektene Harald Hals og Oscar Hoff. Hans senere arbeider fra 1920-årene er preget av streng klassisisme, mens arbeidene fra 1930-årene er utført i et nøkternt funksjonalistisk formspråk.

Utdannelse

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo; eksamen Kungl. tekniska Högskolan, Stockholm 1918.

Stillinger, medlemskap og verv

Medlem Norske Arkitekters Landsforbund fra 1928.

Utførte arbeider

 • I Oslo når annet ikke er nevnt
 • Hybelhus, Parkvn. 13 (1928) og Kirkevn. 57 (1930) sammen med Bjarne Hjortnæs
 • Rekkehus, Tuengen allé (1931 - 32)
 • Leiegårder, Uranienborgvn. 9c, 11b-c (1931 - 32) og 7 (1933 - 34), Fagerborggt. 27 (1935) og Grønnegt. 13 (1936)
 • Industribygårder, Storgt. 51 (1936 - 37) og Hausmanns gt. 6 (1937 - 38)
 • Hybelhus, Kirkevn. 50 (1939)
 • Leiegård, Maries gt. 9 og 12 (1940 - 41)
 • Industribygg, Sandakervn. 72 (1948)
 • Konkurranseprosjekter:1. premie for Store Ekeberg hageby, gruppe B (1920)
 • 2. premie for regulering og boligbebyggelse ved Bislet (1923) sammen med Otto Hald
 • Folketeaterbygningen (1927)
 • Innkjøp justisbygning i Bergen (1928) sammen med Otto Hald

Litteratur

 • Byggekunst, 1920-1921, bilag Offentlige arkitektkonkurranser s. 3, 6 (ill.)
 • Byggekunst, 1923, bilag Offentlige arkitektkonkurranser s. 36-41 (ill.)
 • Byggekunst, 1928, s. 80
 • Byggekunst, 1939, s. 224 (ill.)
 • Byggekunst, 1940, s. 78-79 (ill.)
 • Eliassen, G., Norske hus, Oslo, 1950, s. 358 (ill.), m.fl.
 • Oslo Byleksikon
 • Nyquist, J., Hofflund, P.D., Oslo gårdkalender. Nybygg 1925-1945, Oslo, [u.å.] register s. 370 (ill.)
 • Hofflund, P.D., Nyquist, J., Oslo gårdkalender. Nybygg 1945-1955, Oslo, [u.å.] s. 65 (ill.)