J. var assistent hos arkitektene Carl Berner, Andreas H. Bjercke og Georg Eliassen, Lars Backer, August Nielsen og Harald Sund før han startet egen arkitektpraksis i Oslo i 1924. Hans prosjekt for Store Ekeberg hageby (1920) har stor likhet med bebyggelsen i Ullevål hageby, som da var under oppførelse, av arkitektene Harald Hals og Oscar Hoff. Hans senere arbeider fra 1920-årene er preget av streng klassisisme, mens arbeidene fra 1930-årene er utført i et nøkternt funksjonalistisk formspråk.