Faktaboks

Fritz Jordan
Jordan, Fritz Fredrik
Født
28. januar 1892, Kristiania
Død
7. februar 1981, Oslo

J. var assistent hos arkitektene Carl Berner, Andreas H. Bjercke og Georg Eliassen, Lars Backer, August Nielsen og Harald Sund før han startet egen arkitektpraksis i Oslo i 1924. Hans prosjekt for Store Ekeberg hageby (1920) har stor likhet med bebyggelsen i Ullevål hageby, som da var under oppførelse, av arkitektene Harald Hals og Oscar Hoff. Hans senere arbeider fra 1920-årene er preget av streng klassisisme, mens arbeidene fra 1930-årene er utført i et nøkternt funksjonalistisk formspråk.

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo
 • eksamen Kungl. tekniska Högskolan, Stockholm 1918

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund fra 1928

Utførte arbeider

 • I Oslo når annet ikke er nevnt
 • Hybelhus, Parkvn. 13 (1928) og Kirkevn. 57 (1930) sammen med Bjarne Hjortnæs
 • Rekkehus, Tuengen allé (1931 - 32)
 • Leiegårder, Uranienborgvn. 9c, 11b-c (1931 - 32) og 7 (1933 - 34), Fagerborggt. 27 (1935) og Grønnegt. 13 (1936)
 • Industribygårder, Storgt. 51 (1936 - 37) og Hausmanns gt. 6 (1937 - 38)
 • Hybelhus, Kirkevn. 50 (1939)
 • Leiegård, Maries gt. 9 og 12 (1940 - 41)
 • Industribygg, Sandakervn. 72 (1948)
 • Konkurranseprosjekter:1. premie for Store Ekeberg hageby, gruppe B (1920)
 • 2. premie for regulering og boligbebyggelse ved Bislet (1923) sammen med Otto Hald
 • Folketeaterbygningen (1927)
 • Innkjøp justisbygning i Bergen (1928) sammen med Otto Hald

Litteratur

 • Byggekunst, 1920-1921, bilag Offentlige arkitektkonkurranser s. 3, 6 (ill.)
 • Byggekunst, 1923, bilag Offentlige arkitektkonkurranser s. 36-41 (ill.)
 • Byggekunst, 1928, s. 80
 • Byggekunst, 1939, s. 224 (ill.)
 • Byggekunst, 1940, s. 78-79 (ill.)
 • Eliassen, G., Norske hus, Oslo, 1950, s. 358 (ill.), m.fl.
 • Oslo Byleksikon
 • Nyquist, J., Hofflund, P.D., Oslo gårdkalender. Nybygg 1925-1945, Oslo, [u.å.] register s. 370 (ill.)
 • Hofflund, P.D., Nyquist, J., Oslo gårdkalender. Nybygg 1945-1955, Oslo, [u.å.] s. 65 (ill.)