Faktaboks

Håkon Theodor Arnestad Bjærke
Født
15. oktober 1910, Kristiania
Død
24. juli 1977, Kaupang

B. kom fra en musikalsk familie (bror av komponisten Finn Arnestad), og vaklet en tid mellom musikken og billedkunsten. Musikken fikk stor betydning for hans maleri, både som inspirasjonskilde og i arbeidet med å finne fram til maleriske ekvivalenter til musikkens intervaller og harmonilære (bl.a. pigmentanalyser). B. hører med til det abstrakte maleris pionerer i Norge og var kanskje den av 30-årenes modernister som mest konsekvent fastholdt sine opprinnelige intensjoner. I årene 1934–36 deltok han på Høstutstillingen med sterkt abstraherte og nonfigurative malerier. Etter å ha blitt refusert på Høstutstillingen i 1937 trakk han seg for godt tilbake fra hovedstadens kunstliv og bodde i Kaupang til sin død.

Det sterkt abstraherte Fire (1934), som er bygd opp med skråstilte balanserende, rektangulære fargeplan, viser et visst slektskap med kubismen. I det nonfigurative Kontraster og paralleller (1936), som består av overlappende amorfe figurasjoner fritt svevende i billedplanet, kan man muligvis se innflytelse fra den danske surrealisme som ble presentert ved en utstilling i Kunstnernes Hus i 1935. Etter å ha slått seg ned i Kaupang malte B. en rekke bilder hvor han tok opp temaer fra norrøn mytologi (Balders død, Frøya, Bauges treller o.a.).

På sin separatutstilling i Kunstnerforbundet i 1945 viste han bl.a. Musikk, Krigsprofiler, Ekstase og Anatomi, bilder hvor det motiviske utgangspunkt er fremstilt i en sterkt forenklet, rytmisk og ornamental tegning, og billedflaten fremstår som en slags mosaikk av uregelmessig avgrensede, unyanserte fargefelter. I de første etterkrigsårene ble B. flere ganger invitert til å stille ut sammen med de danske Cobra-malerne, og på sin utstilling i Larvik Kunstforening i 1947 tok han med enkelte arbeider av Asgeir Jorn.

B.s mest produktive periode faller i årene omkring 1960. Bildene er som regel nonfigurative; fargen blir etter hvert lysere, stundom nesten krittet. På denne tiden ble alle malerier (også de eldre) forsynt med opus-nummer. Hvert opus-nummer består ofte av en rekke variasjoner over samme tema. Opus-nummereringen samsvarer ikke alltid med malerienes kronologi. B.s maleri synes å ha flere berøringspunkter med moderne dansk maleri enn med norsk. På bestilling har B. malt en rekke portretter (bl.a. for Frimurerlosjen i Larvik og Jahres Rederi). Hans kunstteorier foreligger skriftlig i familiens eie, likeledes et kartotek over hans produksjon.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Oskar Bjærke, apoteker (1875 - 1972)
 • Alfhild Møllerud (1877 - 1970)

Gift med

 • Oslo, 1936 med Marit Persen (f. 1907)

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Halfdan Strøm 1930-1932

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Reiser til Tyskland (ca. 1935)
 • Roma 1950
 • Paris 1952

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Larvik Meieris Restaurant (tempera, ca. 1950)
 • Brunlanes Sparebank (mosaikk)
 • Spisesal Alfred Andersens Verksted (tempera)
 • Rolf Stenersens Samling Oslo
 • Larvik Kunstforening

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1932
 • Høstutstillingen, Oslo, 1934-1936
 • Høstutstillingen, Oslo, 1963
 • Unge Kunstneres Samfunn utstilling, Kunstnernes Hus, 1935
 • Den frie Høstudstilling, København, 1945-1947

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1945
 • Gall. Prydkunst, Bergen, 1947
 • Larvik Kunstforening, 1947
 • Sandefjord Kunstforening, 1962
 • Larvik Kunstforening, 1962
 • Kreditkassens Kunstforening, Oslo, 1962
 • Odense, 1962

Portretter

 • Selvportretter 1935
 • 1975 (privat eie)

Litteratur

 • Arbeiderbladet, 28.09.1936, (ill.)
 • Nielsen, F., i Dagbladet, 04.09.1945
 • Aulie, R., i Arbeiderbladet, 06.09.1945
 • Willoch, S., i Morgenbladet, 06.09.1945
 • Bonytt, 1945, s. 158–159
 • Schjelderup, A.G., i Morgenbladet, 29.03.1946
 • Kunst og Kultur, 1946, s. 68
 • Breivik, T., i Bergens Arbeiderblad, 11.04.1947
 • Ruud, H., i Østlandsposten, 06.12.1947
 • Ruud, H., i Østlandsposten, 07.04.1962
 • Revold, R., i Aftenposten, 18.06.1962
 • Rostad, B., i Dagbladet, 09.02.1963, (ill.)
 • Durban, A., i Morgenposten, 06.03.1963
 • Steen Johnsen, S., i Verdens Gang, 07.03.1963
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 08.03.1963
 • Kunst og Kultur, 1964, s. 50
 • Hansen, R.H., i Østlandsposten, 19.09.1964, (ill.)

Faktaboks

Håkon Theodor Arnestad Bjærke