Utdannelse

Den kgl. Tegneskole under Johan Nordhagen 1911.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Studiereise til Paris; England 1914.

Stillinger, medlemskap og verv

Stemmerett Bildende Kunstneres Styre.

Priser, premier og utmerkelser

Bronsemedalje San Francisco-utstilling 1915.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Konstmuseum Ateneum, Helsinki

Illustrasjonsarbeider

 • Årsmappe fra Norsk Forening for Grafisk Kunst 1913, -14

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1912-1914
 • Jubileumsutstillingen 1914, Kristiania
 • San Francisco-utstilling, 1915
 • Norske grafikeres utstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922

Litteratur

 • Morgenbladet, 07.12.1913
 • Grosch, H., i Aftenposten, 10.12.1913
 • Grosch, H., i Aftenposten, 29.11.1914
 • Kunst og Kultur, 1913-1914, s. 219
 • Ingebretsen, E., Willums, O., Om grafisk kunst, Oslo, 1928, s. 99
 • Sinding Larsen, K., Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, s. 62

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv