Faktaboks

Bernhard Hinna
Hinna, John Bernhard Jonassen
Født
11. juni 1871, Stavanger
Død
3. november 1951, sst.

Torvmyr på Jæren. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Til tross for at H. var odelsgutt på en gård som hadde tilhørt familien i generasjoner, var han tidlig klar over at han ville bli maler, noe foreldrene ikke motsatte seg. Som voksen kombinerte han kunstneryrket med gårdsdriften på en måte som han selv fant tilfredsstillende. H. var først og fremst hjemstavnsmaler. Hans produksjon omfatter både landskap, portretter, figurbilder og stilleben, men det er som landskapsmaler han har gjort sin største kunstneriske innsats. H.s produksjon i 1890-årene var preget av læretiden hos Zahrtmann, og koloritten domineres av gule, orange og rødfiolette nyanser. Penselstrøkene var ofte raske og fyldige, som i Steinbrytere (1894) og Myrlænde (1899, Nasjonalgalleriet, Oslo). For Myrlænde fikk han sølvmedalje på Verdensutstillingen i Paris 1900. Etter århundreskiftet syns han å ha kommet fram til en uttrykksform som han i hovedtrekkene bevarte resten av livet. Koloritten er rik og saftig, oftest varm, men også periodevis klar og kjølig. Han malte alltid i et naturalistisk formspråk, og innflytelse fra Matisse mot et mer dekorativt maleri bygd opp av større flater, kommer bare til uttrykk i enkelte bilder. Av og til benyttet han også en tilnærmet impresjonistisk malemåte. H. la som oftest mest vekt på det stemningsbærende i sine motiver, som f.eks. Gårdsinteriør (1924, Stavanger Faste Galleri).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Jonas Jonassen Hinna, gårdbruker (1833 - 1913)
 • Karen Elisabeth Askildsdatter (d. 1916)

Gift med

 • 1908-1959 med Regine Todnem (f. 1880)

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Stavanger, det meste av sitt liv

Utdannelse

 • Stavanger tekniske aftenskole, bl.a. under billedhuggeren Valentin Kielland i slutten av 1880-årene
 • elev av marinemaler J.J. Bennetter på Sola
 • Kristian Zahrtmanns malerskole, København vårsemestrene 1893, -94 og -99
 • Académie Julian, Paris 1900
 • elev av Henri Matisse, Paris, januar-april 1910

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens kunstnerstip. 1900 og 1901
 • Studieopphold i Paris 1900
 • Tyskland og Italia 1901

Stillinger, medlemskap og verv

 • Styremedlem Stavanger Kunstforening 1929

Priser, premier og utmerkelser

 • Sølvmedalje, Verdensutst. i Paris 1900

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Time kommune

Utstillinger

Ikke Angitt

 • Trondheim Kunstforening, 1905
 • Stavanger Sparekasse, 1909
 • Blomqvists Kunsthandel, 1911
 • Trondheim Kunstforening, 1914
 • Stavanger Kunstforening, 1919
 • Stavanger Kunstforening, 1920
 • Oslo Kunstforening, 1928
 • Stavanger Kunstforening, 1929
 • Stavanger Kunstforening, 1946
 • Minneutst., Stavanger Kunstforening, 1971
 • Høstutstillingen, 1895
 • Høstutstillingen, 1897
 • Høstutstillingen, 1898
 • Høstutstillingen, 1900
 • Høstutstillingen, 1903
 • Høstutstillingen, 1905
 • Høstutstillingen, 1906
 • Høstutstillingen, 1908
 • Høstutstillingen, 1910
 • Høstutstillingen, 1915
 • Høstutstillingen, 1917
 • Høstutstillingen, 1920
 • Vestlandsutst., 1926
 • Internasjonal utst., 1897
 • Bergens Kunstforening, 1898
 • Bergens Kunstforening, 1899
 • Bergens Kunstforening, 1900
 • Bergens Kunstforening, 1901
 • Bergens Kunstforening, 1902
 • Bergens Kunstforening, 1903
 • Bergens Kunstforening, 1904
 • Stavanger Kunstforening, 1899
 • Verdensutst. i Paris, 1900
 • Norska konstnärers arbeten, 1904
 • Trondheim Kunstforening, 1905
 • Trondheim Kunstforening, 1906
 • Trondheim Kunstforening, 1907
 • Trondheim Kunstforening, 1908
 • Trondheim Kunstforening, 1909
 • Trondheim Kunstforening, 1910
 • Trondheim Kunstforening, 1911
 • Trondheim Kunstforening, 1912
 • 1911
 • Esposizione Internationale di, 1911
 • Stavanger Kunstforening, 1913
 • Jubileumsutstillingen i, 1914
 • Jubileumsutstillingen i, 1914
 • Stavanger Kunstforening, 1915
 • Stavanger Kunstforening, 1919
 • Stavanger Kunstforening, 1925
 • Matisse-elevene, Oslo Kunstforening, 1970

Portretter

 • Selvportrett (1897, privat eie Stavanger)
 • Malt selvportrett gjengitt i Rogalands Avis 4.11.1971
 • Portrett tegnet av Henry Imsland (1946), gjengitt Stavanger Aftenblad 8.6.1946
 • Portrettbyste gjengitt i G. Schanche Hidle: Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger 1965, s. 141

Litteratur

 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 379, 382-83 (ill.)
 • Aubert, A., Die norwegische Malerei, Leipzig, 1910, s. 78, 86
 • Hvem er hvem?, (Kristiania, 1912, s. 112
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1930, s. 181
 • Hvem er hvem?, 1934, s. 208
 • Hvem er hvem?, OSLO, 1937-1938, s. 224
 • Hvem er hvem?, OSLO, 1948, s. 225
 • Hvem er hvem?, 1950, s. 257
 • Pica, Vitt., La Sezione Norvegese, L'arte mondiale a Roma nel 1911, Bergamo, 1913, (ill.)
 • Stavanger 1814–1914, Stavanger, 1914, s. 250
 • Norges kunst, (Kristiania, 1914, den moderne maleriavd. nr. 128-29 (ill.), katalog Jub.utst.
 • Salmonsen, København, 1921, bd. 2, s. 484-85
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-B., Leipzig, 1924, bd. 17, s. 116
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 552
 • Kloster, R., Jæren og malerne i Stavanger turistforenings årbok 1932, s. 63
 • Grevenor, H., Jæren i malerkunsten, Kunst og Kultur 1933, s. 167-70, 171 (ill.)
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1934, bd. 6, s. 113-14
 • Nygård Nilssen, A., På arbeid, Næringslivet i norsk kunst, Oslo, 1934, s. 34, 49, 59, 72
 • Vem är vem i Norden, Stockholm, 1941, s. 715
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 96 (ill.)
 • Stenstadvold, H., Idékamp og stilskifte i norsk malerkunst 1900–1919, Oslo, 1946, register
 • Jæren og kunstneren, På besøk hos Bernhard Hinna, Urd, Oslo, 1949, s. 544–46 (8 ill.)
 • Alsvik, H., østby, L., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1951, bd. 1, s. 436
 • Grimelund, J. J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845-1945, Trondheim, 1955, register +p s. 259 (ill.)
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 148
 • Hidle, G. Schanche, Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger, 1965, s. 139-42 (ill.)
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 9, sp. 53
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 90, 207
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 45
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 66
 • katalog minneutst. i Stavanger Kunstforening, 1971
 • Werenskiold, M., De norske Matisse-elevene, Læretid og gjennombrudd 1908–1914, Oslo, 1972, register s. 209
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 5, s. 549
 • Hidle, G. Schanche (Red.), Stavanger. Byen i billedkunsten, Stavanger, 1976, s. 28
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 173
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 5, s. 693
 • Lichtenberg, H. H. De, Zahrtmanns skole, København, 1979, register (ill.)
 • Rogaland, Bygd og by i Norge, Oslo, 1979, register s. 533 (ill.)
 • Askeland, J., Norsk malerkunst, Hovedlinjer gjennom 200 år, Oslo, 1981, s 195
 • Aftenposten, 19.05.1911
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 04.10.1911
 • Thornam, A., i Verdens Gang, 09.10.1911
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 22.05.1914
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 21.06.1914
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 16.08.1914
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 15.10.1917
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 09.10.1920
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 11.10.1920
 • Haug, K., i Nationen, 15.10.1920
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 01.1928
 • Aftenposten, 11.06.1931, (ill.)
 • Aftenposten, 11.06.1941
 • Stavanger Aftenblad, 08.06.1946
 • Stavangeren, 18.10.1946, (ill.)
 • Berg, G. Backer, i Stavanger Aftenblad, 19.10.1946, (ill.)
 • Storstein, A. Riis, i 1ste Mai, 26.10.1946, (ill.)
 • Arntzen, A., i Stavangeren, 26.10.1946, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 05.05.1951
 • Stavanger Aftenblad, 11.06.1951
 • Stavanger Aftenblad, 03.11.1951
 • Rogaland, 04.11.1971, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 04.11.1971, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 06.11.1971
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 04.11.1971, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 29.11.1971, (ill.)
 • Pahr Iversen, K., i Stavanger Aftenblad, 02.12.1971

Arkivalia

 • Sørensen, G., Zahrtmanns malerskole 1885–1908, Universitetet i Oslo, 1976, s. 37, 113, 179, magistergradsavhandling
 • Bernhard Hinna, Øverland, S., 1979
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Bernhard Hinna