Faktaboks

Mikkel Mandt
Født
17. januar 1822, Eidsborg, Lårdal prestegjeld
Død
17. desember 1882, samme sted

Gateparti, 1845. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Etter råd fra Johannes Flintoe fikk M. lov av sin far til å utdanne seg som kunstner, men en del av pengene måtte han skaffe selv. Allerede første sommeren som elev hos Flintoe påtok han seg bl.a. å restaurere altertavlen i Kviteseid kirke. Våren 1843 ble han Adolph Tidemands første elev og arbeidet for det meste med portrettmaling. De fleste av hans senere portretter er preget av denne skolering. Han tegnet også en del disse årene. Fra 1844 var han et par år i København. I 1847 reiste han over København til Düsseldorf, der han igjen ble elev av Tidemand. M. hjalp bl.a. Tidemand med å male Haugianerne. Da ufreden mellom Tyskland og Danmark brøt ut i 1848, reiste M. hjem. Han ble underlensmann hos sin far og overtok som lensmann etter ham i 1862. Først i eldre år tok han opp malingen igjen og fikk et lite atelier i Tokkedalen. M. gav Henrik Ibsen litt veiledning i oljemaling, antagelig i slutten av 1840-årene. M.s bilder er lite kjent. Noen av hans arbeider fins visstnok i en samling i Düsseldorf, og et bilde skal ha vært solgt på en utstilling i Paris. Fylkesmuseet i Skien har et portrett av Aasmund Norgaard, og Eidsvollsmuseet har en kopi etter et portrett av eidsvollsmannen Tallev Huvestad. De øvrige seks kjente portretter av M. er i familiens og i privat eie. Både portretter og landskapsbilder er i lite format. Landskapsmotivene er gjerne skogsinteriører fra Telemark med fosser og tjern. De er i tidens romantiske landskapstradisjon, og de fleste er preget av Düsseldorfskolen. M. malte også altertavler.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Gro Steinarsdotter
 • Peter Mandt, stortingsmann, lensmann

Gift med

 • 1868 med Hanna Elise Olsen

Utdannelse

 • Elev av Johannes Flintoe, Christiania 1842
 • elev av Adolph Tidemand, Christiania våren 1843
 • kunstakademiet, København 1844 - ca. 46
 • elev av bl.a. Adolph Tidemand i Düsseldorf 1847 - 48

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavler til kirkene i Lårdal
 • Eidsborg
 • Skafså
 • Nesland
 • Lårdal bygdemuseum
 • Fylkesmuseum for Telemark og Grenland, Skien

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Den Kulturhistoriske Udst., Kristiania, 1901
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914

Litteratur

 • Dietrichson, L., Adolph Tidemand, hans liv og hans værker, (Kristiania, 1878, bd. 1, s. 127
 • Halvorsens, J. B., Norsk forfatter-lexikon, (Kristiania, 1892, bd. 3, s. 85
 • Den Kulturhistoriske Udstilling i Kristiania 1901, katalog Skien og Skiensfjorden, s. 42, 288, 290
 • Berge, R., Bygdedikting fraa Telemarki, Risør, 1913-1914, bd. 6, s. 67–71
 • katalog Jubileumsutstillingen, (Kristiania, 1914
 • Eidsvold 1814, (Kristiania, 1914, s. 350 (ill.)
 • Norsk årbok, Bergen, 1926, s. 51
 • Berge, R., Fylkesmuseet for Telemark og Grenland, (Skien, 1927, s. 13
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1940, bd. 9, s. 59–60
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 8, s. 79