Etter råd fra Johannes Flintoe fikk M. lov av sin far til å utdanne seg som kunstner, men en del av pengene måtte han skaffe selv. Allerede første sommeren som elev hos Flintoe påtok han seg bl.a. å restaurere altertavlen i Kviteseid kirke. Våren 1843 ble han Adolph Tidemands første elev og arbeidet for det meste med portrettmaling. De fleste av hans senere portretter er preget av denne skolering. Han tegnet også en del disse årene. Fra 1844 var han et par år i København. I 1847 reiste han over København til Düsseldorf, der han igjen ble elev av Tidemand. M. hjalp bl.a. Tidemand med å male Haugianerne. Da ufreden mellom Tyskland og Danmark brøt ut i 1848, reiste M. hjem. Han ble underlensmann hos sin far og overtok som lensmann etter ham i 1862. Først i eldre år tok han opp malingen igjen og fikk et lite atelier i Tokkedalen. M. gav Henrik Ibsen litt veiledning i oljemaling, antagelig i slutten av 1840-årene. M.s bilder er lite kjent. Noen av hans arbeider fins visstnok i en samling i Düsseldorf, og et bilde skal ha vært solgt på en utstilling i Paris. Fylkesmuseet i Skien har et portrett av Aasmund Norgaard, og Eidsvollsmuseet har en kopi etter et portrett av eidsvollsmannen Tallev Huvestad. De øvrige seks kjente portretter av M. er i familiens og i privat eie. Både portretter og landskapsbilder er i lite format. Landskapsmotivene er gjerne skogsinteriører fra Telemark med fosser og tjern. De er i tidens romantiske landskapstradisjon, og de fleste er preget av Düsseldorfskolen. M. malte også altertavler.