Andre opplysninger

  • L. har malt altertavlen i Bønsnes kirke (1736). Han har signert nattverdbildet som er en variant av Peter Candids komposisjon, kjent bl.a. gjennom stikk av Joan Sadeler. L. malte også i Grinaker kirke i 1737.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Altertavle Bønsnes kirke (1736)
  • Grinaker kirke (1737)

Litteratur

  • Christie, S., Den lutherske ikonografi i Norge inntil 1800, Oslo, 1973, bd. 2, s. 90 (ill.)

Arkivalia

  • Kirkeregnskaper for Grinaker kirke, Riksarkivet