Store norske leksikon

Jens-Christian Ebbestad

 • keramiker
 • billedhugger

Liv og virksomhet

E. var en tid assistent for Dagfinn Werenskiold i arbeidet med de siste relieffer til Rådhuset i Oslo.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Christian Ebbestad
 • Kirsten Olsen

Gift med

 • Lotten Henriette Bille

Bosatt (pr 1982-1986)

Sorø Danmark.

Utdannelse

Elev av Emma Mathiasen 1953–58; Jens von der Lippe 1953- 58.

Stillinger, medlemskap og verv

Medlem av Charlottenborgbilledhuggernes forening.

Priser, premier og utmerkelser

Pris i konkurransen om Nansen-monumentet 1958 (sammen med Emma Mathiasen).

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Gravkapellet, Sorø alderdomshjem
 • Gravkapellet, Sorø kirke
 • Bikuben, Sorø
 • Sorø private realskole
 • Sorø ungdomsskole
 • Haslev svømmehall
 • Kongelige Brand, København
 • Slagelse Bibliotek

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Charlottenborgutstillingen, København, 1961
 • Slagelse Kunstforening, 1971
 • Husquarna, Sverige, 1973
 • Visby, Sverige, 1973
 • Huset i Asnæs, Danmark, 1975

Separatutstillinger

 • Slagelse Kunstforening, 1973

Litteratur

 • Fremtiden, 18.10.1958