Faktaboks

Dag Magne Staurheim
Født
19. oktober 1948, Bø i Telemark

S. arbeider både i sort-hvitt og farger. Han tar opp emner som mellommenneskelige forhold, religion og politikk i sine bilder, og gir dem en ofte grotesk og fantasifull fortolkning. Titlene hos S. er viktige, de underbygger og utfyller bildene, ofte med en ironisk snert. Han er motstander av forenklinger og båstenkning og vil med sine arbeider vise sammenhengen mellom de forskjellige emnene han behandler. I religiøse motiver, som f.eks. Pasjon I og II skildres misforstått kristendom. Den hvite sivilisasjon og kulturs innvirkning på dyr, natur og mennesker er behandlet i bilder fra Afrika, som Afrikas opne årer og Berre kjærleik og død, kjærleik og død. Det siste viser to zebraer som løper side om side i natten. De sorte og hvite stripene er filtret inn i hverandre som kjærligheten og døden er i livet. S.' personlige budskap kan illustreres ved tittelen på et av hans bilder: Me spela i fløyta, og de ville ikkje danse, me song sørgjesongar og de ville ikkje gråte. Menneskene burde danse og gråte mer og erkjenne både sin sorg og glede.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Kari Vestgarden
 • Gunnulf Staurheim

Gift med

 • Gunvor Vaule

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Aust-Torpa

Utdannelse

 • Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo, boklinjen 1970–73, radérklassen under Dahl, Chrix 1973–74

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Reiser til Italia, Paris og Nederland

Stillinger, medlemskap og verv

 • Tegner restaureringsatelieret Oldsaksamlingen 1976–78
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Foreningen Norske Grafikere
 • Telemark Bildende Kunstnere 1976–78
 • Bildende Kunstnere Oppland fra 1979

Priser, premier og utmerkelser

 • Aktuell Kunsts grafikk-konkurranse Bilder fra arbeidslivet 1980

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Ateneum, Helsinki
 • Haugesund Billedgalleri
 • Riksgalleriet
 • Norsk Kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Kolding Kunstforening, Danmark

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1978
 • Dokka Kunstforening, 1979
 • Lille Maihaugsal, Maihaugen, Lillehammer, 1979
 • Hamar kustforening, 1981
 • Gjøvik kunstforening, 1981
 • Gall. HH, Lillehammer, 1982
 • Glomdalsmuseum, Elverum, 1982
 • Gall. Kampen, Oslo, 1983

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1974-1976
 • Høstutstillingen, 1978
 • Høstutstillingen, 1980
 • Høstutstillingen, 1982-1983
 • Østlandsutst., 1979
 • Nordisk Grafikkunion, Helsinki, 1977
 • Sommerutst., Seljord, 1977-1983
 • Gall. U-12, Oslo, 1980-05
 • Veisten, Vestre Gausdal, 1980
 • Foreningen Norske Grafikeres utst. i USA, 1982-1983

Litteratur

 • Flor, H. (Red.), Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 28, 83 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 53, 55 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1980, nr. 6–7 s. 4 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1981, bd. 11, s. 102–03
 • Aftenposten, 29.08.1978, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 06.09.1978
 • Flor, H., i Dagbladet, 07.09.1978
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 14.09.1978
 • Oppland Arbeiderblad, 26.09.1979
 • Sundgaard, H. F., i Gudbrandsdølen/Lillehammer tilskuer, 25.02.1982, (ill.)
 • Kilde, E., i Dagningen, Lillehammer, 26.02.1982, (ill.)
 • Dagningen, Lillehammer, 04.03.1982, (ill.)
 • Hamar Arbeiderblad, 04.12.1982, (ill.)
 • Hamar Arbeiderblad, 14.12.1982, (ill.)
 • Nationen, 10.02.1983, (ill.)
 • Renberg, U., i Arbeiderbladet, 21.10.1983
 • Vårt Land, 22.10.1983, (ill.)
 • Telemark Arbeiderblad, 26.11.1983, (ill.)

Faktaboks

Dag Magne Staurheim