Faktaboks

Ellen Nordan Lund Iden
Lund, Ellen Nordan
Født
24. januar 1897, Kristiania
Død
12. november 1961, Oslo

I. røpet tidlig kunstneriske evner, men det tok tid før hun fikk anledning til å utfolde dem. Hun måtte livnære seg ved kontorarbeid og brukskunst av forskjellig art, bl.a. maling på lampeskjermer. I 1938 giftet hun seg med billedhuggeren Johs. Iden, som året etter omkom på hjemreisen fra et studieopphold i Paris. Hennes første separatutstilling falt sammen med minneutstillingen over ham i Kunstnerforbundet i 1943. Først i 1948 ble hun antatt på Høstutstillingen, og sitt gjennombrudd fikk hun med utstillingen i Oslo Kunstforening i 1955. Utstillingen gikk til en rekke byer og ble meget omtalt i pressen. I. ble den første leder av Studieatelieret i Stavanger ved starten i 1957. Atelieret var først og fremst beregnet på dem som ville søke seg inn på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Hun eide et hus i Holmesund på Sørlandet, og en rekke av hennes landskapsmotiver er hentet derfra. Hennes motivkrets omfatter landskaper, blomsterbilder, interiører og portretter. Enkelte portretter, som Bodil Strømsted, Adelheid, bondekone fra Holmesund, barneportrettet av Siri Aurdal og Selvportrett (1958), viser hennes særlige evne til innlevelse. I. ble til en viss grad påvirket av Georg Jacobsens geometriske prinsipper slik de ble formidlet av Aurdal. Hun dyrket antydningens kunst, av og til skissemessig, idet helheten i bildet for henne stod som det viktigste. Gjennom den geometriske komposisjon får enkelte bilder et mer abstrakt preg, som Oldemors blomster (Stavanger Faste Galleri). I.s blomstermotiver og blonde, poetiske landskaper (Kobberfjellet, 1954 - 55, Nasjonalgalleriet) er preget av en lyrisk naturoppfatning og en følsom, avveid koloritt. I hennes beste ting går form og farger sammen i en spenningsfylt helhet. De vitner om en sikker kolorist med et rikt fargeregister.

Familierelasjoner

Datter av

Gift med

Utdannelse

 • Elev av Othon Friesz, Paris 1920
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold 1931–32
 • elev av Leon Aurdal fra 1946
 • lærte temperateknikk av Rolf Rude

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens kunstnerstipend 1949, -53, -55
 • Statens arbeidsstipend 1950, -54
 • Unge Kunstneres Samfunn arbeidsstipend
 • Studiereise Paris 1920

Stillinger, medlemskap og verv

 • Leder av Studieatelieret i Stavanger fra 1957
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Riksgalleriet

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1943
 • Oslo kunstforening, 1955
 • Arendal kunstforening, 1955
 • Kristiansand kunstforening, 1955
 • Bergen kunstforening, 1955
 • Kristiansund kunstforening, 1955
 • Trondheim kunstforening, 1955
 • Stavanger Kunstforening, 1958
 • Permanenten, Oslo, 1959
 • Paletten, Oslo, 1959
 • Minneutst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1962

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1932-1933
 • Høstutstillingen, Oslo, 1935
 • Høstutstillingen, Oslo, 1939
 • Høstutstillingen, Oslo, 1946
 • Høstutstillingen, Oslo, 1948
 • Høstutstillingen, Oslo, 1951-1952
 • Høstutstillingen, Oslo, 1954
 • Høstutstillingen, Oslo, 1956-1960
 • Høstutstillingen, Oslo, 1962
 • Sørlandsutst., 1975
 • Bildende Kunstnerinner, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1932
 • Kunstnerportretter, Oslo Kunstforening, 1946
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1960

Portretter

 • Tegning utført av Henry Imsland, gjengitt i Stavanger Aftenblad 19.2.1957
 • Selvportrett, gjengitt i Stavangeren 15.3.1958

Litteratur

 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 216
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 125, 148 (ill.)
 • Hiorth, A., i katalog Kunstnernes Hus, Oslo, 1962, (ill.)
 • Kunsten idag, 1962, hefte 60 s. 49, 50 (ill.), hefte 62 s. 48
 • Johannesen, O Rønning, For den bildende kunst Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, register
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 9, spalte 640
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 92, 248
 • Agder, Oslo, 1977, s. 259, Bygd og by i Norge
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 6, s. 168
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 26.04.1955, Aviser
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 27.04.1955
 • Mæhle, O., i Dagbl., 28.04.1955
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 29.04.1955
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 03.05.1955
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 05.05.1955
 • Jørgensen, R., i Bergens Tidende., 29.09.1955
 • Leivestad, A., i Dagen, 29.09.1955
 • Breivik, T., i Morgenavisen, 29.09.1955
 • Stavangeren, 19.02.1957
 • Stavangeren, 05.03.1958
 • Stavanger Aftenblad, 19.02.1957
 • Berg, G. Backer, i Stavanger Aftenblad, 21.03.1958
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 22.03.1958
 • Revold, R., i Aftenposten, 06.02.1959
 • Mæhle, O., i Dagbl., 07.02.1959
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 09.02.1959
 • Tor Refsum, i Vårt Land, 10.02.1959
 • Friheten, 14.04.1962
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv