Liv og virksomhet

L. var svakelig, og plaget av sykdom i barndommen. En skjevhet i ryggraden gjorde ham lite skikket til praktiske yrker. Faren tegnet og malte mye, og dette gav ham lyst til å bli maler. Da faren døde, måtte han ta jobb som volontør på et handelskontor, men sluttet på grunn av sin sykdom og begynte som lærling på et gartneri. Men også her måtte han slutte, og han startet så en blomsterhandel i Bergen. I 1880 begynte han å ta undervisning hos blomstermaleren Frants Bøe i Bergen. Etter noen år klarte han, ved å lodde ut noen av sine bilder, å reise penger nok til å komme til København. I årene 1885–86 studerte han der under blomster- og dyremaler O.A. Hermansen. Etter den tid oppholdt han seg en kort tid i London, og i 1887 tok han offentlig eksamen som tegnelærer i Kristiania. L. spesialiserte seg som blomstermaler, og blant hans arbeider kan nevnes En blomstermark (1886, innkjøpt av Bergens Kunstforening) og Fra Rosentiden (1887, utstilt på Bergens Kunstforenings jubileumsutstilling 1888).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Pauline Balchen
 • Jens August Luth, handelsagent

Utdannelse

Elev av Frants Bøe, Bergen 1880; elev av Oluf August Hermansen, København 1885–86; tegnelærereksamen, Kristiania 1887.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Opphold i København 1885–86; London 1886.

Stillinger, medlemskap og verv

Antagelig tegnelærer etter 1887.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Bergen Billedgalleri
 • Oslo Bymuseum
 • Historisk museum Bergen

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1884
 • Høstutstillingen, 1886-1890
 • Bergens Kunstforening, 1887-1888
 • Bergens Kunstforenings jubileumsutstilling, 1888
 • Bergen i billedkunsten, Bergens Kunstforening, 1928

Litteratur

 • Bøgh, J., Bergens Kunstforening i femti aar, Bergen, 1888, s. 108–09
 • Wiberg, C. Koren, Bidrag til Bergens kulturhistorie, Bergen, 1908, s. 37
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1929, bd. 23, s. 480
 • Kloster, R., Bergens Kunstforening 1838–1938, Bergen, 1938, s. 92, 110
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 149