L. var svakelig, og plaget av sykdom i barndommen. En skjevhet i ryggraden gjorde ham lite skikket til praktiske yrker. Faren tegnet og malte mye, og dette gav ham lyst til å bli maler. Da faren døde, måtte han ta jobb som volontør på et handelskontor, men sluttet på grunn av sin sykdom og begynte som lærling på et gartneri. Men også her måtte han slutte, og han startet så en blomsterhandel i Bergen. I 1880 begynte han å ta undervisning hos blomstermaleren Frants Bøe i Bergen. Etter noen år klarte han, ved å lodde ut noen av sine bilder, å reise penger nok til å komme til København. I årene 1885–86 studerte han der under blomster- og dyremaler O.A. Hermansen. Etter den tid oppholdt han seg en kort tid i London, og i 1887 tok han offentlig eksamen som tegnelærer i Kristiania. L. spesialiserte seg som blomstermaler, og blant hans arbeider kan nevnes En blomstermark (1886, innkjøpt av Bergens Kunstforening) og Fra Rosentiden (1887, utstilt på Bergens Kunstforenings jubileumsutstilling 1888).