H. hadde opprinnelig tenkt på en kunstnerkarrière i hovedstaden, men da hans far døde i 1925, vendte han tilbake til hjembygda og overtok farsgården. Ved siden av gårdsarbeidet fortsatte han å male. Bortsett fra bilder fra studieårene i Oslo, er de fleste av hans landskapsmotiv hentet fra bygdas storslagne natur. Den har i alle år vært hans store og utømmelige inspirasjonskilde. I et gjennomarbeidet naturalistisk formspråk skildrer han årstider og naturstemninger, mennesker og dyr i arbeid. Han har malt en rekke portretter, bl.a. av samtlige rektorer ved Skjetlein jordbruksskole og har utsmykket flere kirker og menighetshus i Trøndelag.