A. malte hovedsakelig landskaper fra Vestfold og senere fra Hadeland.