E. debuterte allerede omkring 1936 på amatørutstillingen i Haugesund, og fra 1946 til sin død i 1960 hadde han en rekke utstillinger i Haugesund og Stavanger. Inspirasjonskildene syntes å ha vært mange for den usedvanlig mottagelige bondegutten fra Vats. Formspråk og koloritt varierte fra romantisk naturalisme til ekspresjonisme, abstraksjoner eller rene fargekomposisjoner. Som en underliggende strøm ante man dragningen mot folkekunsten og det rent dekorative maleri. Etter i 1949 å ha konsentrert seg om det abstraherte motiv, gikk hans uttrykksform fra 1951 i retning av idémaleriet og det dekorative monumentalmaleri med landskap og heste- og figurkomposisjoner som motivkrets. En rekke store lerreter med kvinnemotiver fra 1955 viste hans beundring for Kai Fjell. Han døde i en bilulykke i Ober-Bayern, på vei til studier i Italia i 1960.