Faktaboks

Ragnvald Eikeland
Født
8. mai 1921, Vats i Nord-Rogaland
Død
21. desember 1960, Ober-Bayern

E. debuterte allerede omkring 1936 på amatørutstillingen i Haugesund, og fra 1946 til sin død i 1960 hadde han en rekke utstillinger i Haugesund og Stavanger. Inspirasjonskildene syntes å ha vært mange for den usedvanlig mottagelige bondegutten fra Vats. Formspråk og koloritt varierte fra romantisk naturalisme til ekspresjonisme, abstraksjoner eller rene fargekomposisjoner. Som en underliggende strøm ante man dragningen mot folkekunsten og det rent dekorative maleri. Etter i 1949 å ha konsentrert seg om det abstraherte motiv, gikk hans uttrykksform fra 1951 i retning av idémaleriet og det dekorative monumentalmaleri med landskap og heste- og figurkomposisjoner som motivkrets. En rekke store lerreter med kvinnemotiver fra 1955 viste hans beundring for Kai Fjell. Han døde i en bilulykke i Ober-Bayern, på vei til studier i Italia i 1960.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Jakob Eikeland, gårdbruker
 • Madli Maurseth

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo (før: Den kgl. Tegneskole) 1943–45
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Per Krohg 1945–46
 • Kunstakademiet i København vinteren 1947 og -48

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser til Danmark 1947, -48
 • Frankrike 1958

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Form og farge, Haugesund, 1944
 • Haugesund Kunstforening, 1946
 • Haugesund Kunstforening, 1948
 • Haugesund Kunstforening, 1951
 • Haugesund Kunstforening, 1956
 • Haugesund Kunstforening, 1958
 • Haugesund Kunstforening, 1960
 • Haugesund Kunstforening, 1962
 • Blomqvist Kunsthandel, Oslo, 1949
 • Stavanger Kunstforening, 1949
 • Stavanger Kunstforening, 1952
 • Stavanger Kunstforening, 1955
 • Christianssands Kunstforening, 1950
 • Bergens Kunstforening, 1951
 • Odda Kunstforening, 1958

Kollektivutstillinger

 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1946-1947
 • Vestlandsutstillingen, 1945-1946
 • Vestlandsutstillingen, 1948
 • Vestlandsutstillingen, 1951-1954
 • Stavanger Kunstforening, 1945
 • Gruppen Klyngen, København, 1948
 • Gruppen Klyngen, København, 1949

Portretter

 • Selvportrett tegnet for Stavanger Aftenblad 3.9.1949

Litteratur

 • Haugesund-pressen, 28.10.1944
 • Haugesunds Dagblad, 02.11.1946
 • Haugesunds Dagblad, 04.12.1948
 • Haugesund Arbeiderblad, 10.12.1948
 • Haugesund Arbeiderblad, 24.12.1948
 • Haugesunds Avis, 06.11.1946
 • Haugesunds Avis, 04.12.1948
 • R. Johannesen, i Arbeiderbladet, 04.04.1949
 • Morgenposten, 06.04.1949
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 07.04.1949
 • Michelet, J.F., i Morgenbladet, 09.04.1949
 • Revold, R., i Dagbladet, 13.04.1949
 • Berg, G. Backer, i Stavanger Aftenblad, 10.09.1949
 • Haave, C., i Stavangeren, 13.09.1949
 • Haugesunds Dagblad, 13.10.1951
 • Haugesunds Avis, 20.10.1951
 • Berg, G. Backer, i Stavanger Aftenblad, 23.02.1962
 • Haugaland Arbeiderblad, 23.08.1952, (ill.)
 • Søiland, L., i Stavangeren, 30.04.1955
 • Storstein, A.R., i Iste Mai, 06.05.1955
 • Haugesunds Dagblad, 28.04.1956
 • Haugesunds Avis, 05.05.1956, (ill.)
 • Haugesunds Dagblad, 05.05.1956
 • Haugesunds Dagblad, 13.09.1958
 • Haugesunds Avis, 20.09.1958, (ill.)
 • Kristiansen, A., i Haugesunds Avis, 04.10.1960
 • Haugesunds Dagblad, 20.10.1962
 • Johannesen, O.R., Minneskrift for Ragnvald Eikeland, Haugesund, 1962, (ill.)
 • Schanche Hidle, G., Profiler og paletter, Stavanger, 1965, s. 186-89 (ill.)