Under sin læretid i Bergen utførte J. en rekke gallionsfigurer og andre billedskjærerarbeider. I 18-års alderen kom han til København, hvor han bl.a. deltok i restaureringen av Frederiksborg Slot. Etter ca. seks år i utlendighet, kom han i 1875 tilbake til Bergen, der han var virksom til 1892. Foruten skipsskulpturer kan nevnes sokkeldekorasjoner til Holbergstatuen og portretter av Oscar 2, Ole Bull og skuespiller Bernt Johannessen. I 1880 utstilte han en figurgruppe i leire, Hagar og Ismael, i Bergens Kunstforening. Ved siden av virksomheten som billedskjærer og skulptør, arbeidet J. som bokillustratør og teatermaler. Han har også laget utkast til en rekke faner. I årene 1892-94 var J. i Amerika hvor han arbeidet som billedskjærer, bl.a. utførte han dekorasjoner til Vanderbilts hus, New York. J. bodde i København 1896-99, men slo seg så ned i Kristiania, hvor han bodde til sin død i 1932. En periode i 1906 var han tilbake i Bergen og laget skulpturer og dekorasjoner til det nye teateret. Også i den senere periode av sitt liv utførte han en rekke arbeider, mest utsmykking til kirker, men også andre innredningsarbeider. J.s solide, håndverksmessige bakgrunn og brede internasjonale orientering gjorde hans arbeider formfaste og sikre.