F. var i sin samtid kjent for sine portretter og Nordlandsbilder.