Faktaboks

Henning Sigvardssøn Munch
Munch, Henning
Født
født på Lesja ca. 1646
Død
død i Vågå, årsskiftet 1695/96

M. ble i 1673 kapellan med suksesjon hos sogneprest Eggert Stockfledt i Vågå og overtok etter hans død kallet i 1681. Han giftet seg også med enken. Etter stedlig folketradisjon som var levende inn i det 20. århundre har M. dekorert koret, nordveggen og en del av østveggen i Vågå kirke. Dekoren viser figurgrupper i landlige omgivelser. Scenene som er datert til 1690 er hentet fra Det gamle testamente til dels med stikkene i Merians bibel som forlegg. Dekorasjonene er utført med sort kontur på hvitmalt plankevegg med himmelpartier malt i lyseblått. En fremstilling av de fem dyder på pulpituret er også tilskrevet M. Den spesielle stilen med kraftig markering av konturene i sort er blitt satt i forbindelse med M.s arbeid med kobberstikk. I kirkens kjeller er det funnet et dekorert lokk fra en likkiste for M.s eldste sønn (1684–85). I Heidal kirke er en altertavle og et nattverdbilde i en kraftig og mørk fargebruk som i alminnelighet også forbindes med M. En korsfestelsesfremstilling i Sel (1677), en altertavle fra 1681 i Sel og altertavlen i Vågå er tilskrevet M. (Brodahl 1911). M.s kunst er naiv i tegningen, noe mer realistisk der kobberstikk er brukt som forlegg. Det eneste dokumenterte arbeid man har av M. er et kobberstikk i De Sandvigske Samlinger, Lillehammer. Det ble stukket i anledning Christian 5.s reise i Norge 1685. Kongen er fremstilt ridende opp gjennom Gudbrandsdalen. Landskapsgjengivelsen er skjematisk uten forsøk på noen topografisk korrekthet. Under bildet er det trykt et hyllingsdikt til kongen på latin og dansk. M. har vært nevnt som den som muligens sørget for å få sendt maleren og elfenbensskjæreren Magnus Berg til København.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Sigvard Engebretssøn, sogneprest
 • Anna Jørgensdatter Marstrand

Gift med

 • 1682-1731 med Anna Glostrup (f. 1645)

Far til

Utdannelse

 • Antagelig selvlært

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Heidal kirke (altertavle og nattverdsbilde?)
 • Sel kirke (korsfestelsesfremstilling 1681 og altertavle?)
 • Vågå kirke (dekorasjoner og altertavle?)
 • De Sandvigske Samlinger, Lillehammer (1 kobberstikk)

Litteratur

 • Fett, H., Norges kirker i det 16. og 17. århundrede, (Kristiania, 1911, fig. 168, 169 (ill.)
 • Brodahl, J. E., Henning og Eggert Munch, Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Aarsberetning, (Kristiania, 1911, s. 22–41 (ill.)
 • Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Aarsberetning, 1924, s. 51, 54 (ill.)
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1925, bind 1, s. 397
 • Grevenor, H., Norsk malerkunst under renessanse og barokk, Oslo, 1928, s. 198
 • Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Aarsberetning, 1929, s. 48
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1931, bind 25, s. 267
 • Brodahl, J. E., Prestekunstnere i Norge på 1600-tallet, Norvegia Sacra 1926, Oslo, 1926, s. 21 (ill. `X og `X`I)
 • Gudbrandsdalen, gård og kirke, Oslo, 1932, s. 25 (ill.)
 • Skrede, A., Vågåkyrkja og Vågåkyrkjegarden, Oslo, 1933
 • Kunst og Kultur, 1933, s. 219
 • Kunst og Kultur, 1935, s. 136, 214, 239
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1940, bind 9, s. 433–34
 • Christie, S., Christie, H., Østfold, Norges kirker, Oslo, 1959, registerbind 2, s. 345–61
 • Christie, S., Den lutherske ikonografi i Norge inntil 1800, Oslo, 1973, registerbind 2, s. 259–69 (ill.)

Faktaboks

Henning Sigvardssøn Munch