Faktaboks

Ernst Motzfeldt
Født
16. august 1903, Aker
Død
31. januar 1981, Oslo

Etter endt utdannelse hadde M. eget arkitektkontor i Oslo sammen med Gunnar Bjerke, og i årene 1936–44 sammen med Leif Wiersholm. Alene og i kompaniskap med andre har M. oppført en rekke bygg i Oslo, vesentlig leiegårder. Husene kjennetegnes av enkel, funksjonalistisk formgivning.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Emilie Grøntvedt
 • Ulrik Anton Motzfeldt, assesor

Utdannelse

 • Examen artium 1922
 • Norges Tekniske Høyskole, Arkitektavdelingen, eksamen 1926

Utførte arbeider

 • Boligbygg i Oslo når annet ikke er nevnt
 • Eilert Sundts gt. 14 (1931) sammen med Gunnar Bjerke
 • Leie- og forretningsgård Bogstadvn. 15 (1931) sammen med Gunnar Bjerke
 • Camilla Colletts vei 9 a-b (1931–32) sammen med Andreas Nygaard
 • Fagerborggt. 40 (1933) og 45
 • Ullevålsvn. 111 (1933–34)
 • Nordraaks gt. 9 (1933)
 • Munkedamsvn. 82 b og 86 b (1934–36)
 • Drammensvn. 54 a (1936)
 • Grefsenvn. 6 (1936–37) og 30
 • Bogstadvn. 31
 • Sandakervn. 50 (1947) og 48 (1948)
 • Bentsebrugt. 13 (1952)
 • Sammen med Leif Wiersholm: Oscars gt. 6–8 (1934–35)
 • Treschows gt. 23 (1936)
 • Maridalsvn. 167 b (1936)
 • Gjøvikgt. 1 (1936)
 • Munthes gt. 39 (1936)
 • Forretnings-, forsamlings- og leiegård med Jarlen kino, Åkebergvn. 56–58 (1936–37) for østre Samvirkende Arbeiderforening sammen med Knut Knutsen
 • Sandakerv. 10 b-c (1936) og 67 (1939)
 • Bentsebrugt. 23–27 (1937–40)
 • Brinkens gt. 2 (1938)
 • Ole Bulls gt. 13 og 23 (1938)

Litteratur

 • Byggekunst, 1931, s. 132 (ill.)
 • Byggekunst, 1932, tillegg s. 27
 • Byggekunst, 1936, tillegg s. 31
 • Oslo gårdkalender, nybygg 1925–45, Oslo, [u.å.], register s. 372
 • Vi fra Norges Tekniske Høyskole. De neste ti kull 1919–29, Oslo, 1950, s. 145
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 55, 63, 68, 81, 98, 123, 125, 196, 205, 213, 215, 255, 323, 346

Faktaboks

Ernst Motzfeldt