Etter endt utdannelse hadde M. eget arkitektkontor i Oslo sammen med Gunnar Bjerke, og i årene 1936–44 sammen med Leif Wiersholm. Alene og i kompaniskap med andre har M. oppført en rekke bygg i Oslo, vesentlig leiegårder. Husene kjennetegnes av enkel, funksjonalistisk formgivning.